Encamên lêgerînê
li ba (...) sekinîn l/bw oturmak (beraber kalmak) * ez li ba diya te nasekinim, maleke cihê dixwazim ben annenle oturmam, ayrı ev isterim
oturmak (beraber kalmak) * ez li ba diya te nasekinim, maleke cihê dixwazim ben annenle oturmam, ayrı ev isterim