Encamên lêgerînê
lezgi Lezgî nd/rd
Lezgî nd/rd
leziz çijdar, tehmdar, bitehm, biçij, xweşçeşn, tehmxweş rd
çêjdar, tehmdar, bitehm, biçêj, xweşçeşn, tehmxweş rd
lezyon bnr doku bozukluğu
bnr doku bozukluğu
lezzet 1. çij, çeşnî, tehm, tam, xweşçeşnî, eki 2. tehm, lezet, zewq (mec) m
lezzet almak tehm û lezet ji stendin, tehmjigirtin
lezzetlendirme çijdarkirin, tehmdarkirin, bitehmkirin, tehmxweşkirin m
çêjdarkirin, tehmdarkirin, bitehmkirin, tehmxweşkirin m
lezzetlendirmek çijdar kirin l/gh, tehmdar kirin l/gh, bi tehm kirin l/bw, bi lezet kirin l/bw, bi eki kirin l/bw, tehmxweş kirin l/gh
çêjdar kirin l/gh, tehmdar kirin l/gh, bi tehm kirin l/bw, bi lezet kirin l/bw, bi ekl kirin l/bw, tehmxweş kirin l/gh
lezzetlenme çijdarbûn, tehmdarbûn, tehmxweşbûn, bitehmbûn, bilezetbûn, biekl bûn m
çêjdarbûn, tehmdarbûn, tehmxweşbûn, bitehmbûn, bilezetbûn, biekl bûn m
lezzetlenmek çijdar bûn l/ngh, tehmdar bûn l/ngh, tehmxweş bûn l/ngh, bi tehm bûn l/b w, bi eki bûn l/bw
çêjdar bûn l/ngh, tehmdar bûn l/ngh, tehmxweş bûn l/ngh, bi tehm bûn l/bw, bi ekl bûn l/bw
lezzetli 1. çijdar, tehmdar, tehmxweş, biçij, biekl, bitehm 2. xweş (mec) rd
lezzetli olmak çijdar bûn, tehmdan bûn, tehmxweş bûn, bitehm û eki bûn
lezzetli yemek xwarina tehmxweş, xwarina çijdar, xwarina xweş, xwarina bitehm û lezet
lezzetlilik çijdarî, tehmdarî, tehmxweşî, bieklî, bitehmî m
çêjdarî, tehmdarî, tehmxweşî, bieklî, bitehmî m
lezzetsiz biçij, bitehm, tehmsar, biekl rd
bêçêj, bêtehm, tehmsar, bêekl rd
lezzetsizlik biçijî, bitehmî, bieklî m
bêçêjî, bêtehmî, bêeklî m
lez m 1. acele * leza min heye acelem var 2. hız, sürat 3. şiddet * leza bayê rüzgârın şiddeti 4. h acele 5. h tez, çabuk olarak
lez bike 1) hızlı 2) çabuk ol
lez bûn l/ngh ivedileşmek
lez dan l/gh 1. hızlandırmak, hız vermek, ivme kazandırmak 2. süratlendirmek
(tiştekî) (bir şeye) hız vermek, hızlandırmak
lez dan xwe hızlanmak
lez kirin l/gh 1. hızlanmak 2. acele etmek, ivedileştirmek, ivmek
lez meke! acele etme! ağır ol!, yavaş ol!
lez û bez çok acele
leza bêqam yıldırım hızı
leza beza h çarçabuk, alelâcele, ivedilikle
leza bipêşketinê (an jî pêketinê) bz kalkınma hızı
leza goşeyî mat açısal hız
leza xwe zêde kirin hızını artırmak
lezag m sedye
lezahî ivme.
lezan m 1. hız, hızlanma 2. fiz/m ivme
lezandin m 1. hızlandırma 2. aceleleştirme, acele ettirme 3. çabuklaştırma, tezleme, ivdirme 4. süratlendirme
l/gh 1. hızlandırmak 2. aceleleştirmek, acele ettirmek 3. çabuklaştırmak, tezlemek, ivdirmek 4. süratlendirmek
lezannivîs m ivmeyazar
lezanpîv m ivmeölçer
lezatî m 1. hızlılık 2. çabukluk 2. fiz hız, sürat
lezayî m 1. hızlılık, sürat 2. çabukluk 3. hız, sürat
lezbiyen m lezbiyen, sevici
lezbiyenî m lezbiyenlik, sevicilik
lezbot m sürat botu
lezbûn m ivedileşme
lezdan m 1. hızlandırma, hız verme, ivme kazandırma 2. süratlendirme
lezdana dilî kalp çarpıntısı (hızlı bir şekilde atması)
lezdana goşeyî mat açısal ivme
lezdar rd 1. hızlı 2. süratlı 3. şiddetli
lezdayîn m 1. hızlandırış, hız veriş, ivme kazandırış 2. süratlendiriş
lezelez h çarçabuk, alelâcele, ivedilikle
lezelez kirin l/gh acele etmek
lezelezkirî rd acele edilmiş, acele olarak yapılmış
lezelezkirin m acele etme
lezet m 1. lezzet, tat (hoşa giden durum) * min lezetek ji vê pirtûkê negirt bu kitapta tat bulamadım 2. kuru (heyacanı, tadı olmayan, tek düze) * jiyaneke bêtehm û lezet kuru, zevksiz bir hayat
lezeta xweş hoş lezzet, güzel tat
lezgî nd/rd Lezgi
lezgîn aceleci.
rd 1. hızlı 2. aceleci, evecen, ivecen, iveğen 3. süratlı, tez (çabuk olan) 4. hızlı, şiddetli, yollu (taşıtlar için) * keştiya lezgîn yollu gemi 5. içi tez
lezgîn bûn l/ngh ivedilenmek
lezgînayî m 1. hızlılık 2. acelecilik, ivedilik 3. süratlılık
lezgînbûn m ivedilenme
lezgînî m 1. hızlılık 2. acelecilik, ivecenlik, ivedilik, evecenlik 3. çabukluk 4. sürat
lezîn m 1. hızlanma, hızlanış 2. kıvrama (hızlı yürüme) 3. acele etme, ivme 4. çabuklaşma 5. süratlenme 6. fiz ivme
l/ngh 1. hızlanmak 2. kıvramak (hızlı yürümek) 3. acele etmek, ivmek 4. çabuklaşmak 5. süratlenmek
lezîtî m 1. hızlılık 2. çabukluk, tezlik 3. acelelik, ivedilik, acil
lezkar m düzengeç, regulator
lezker rd 1. hızlandırıcı 2. aceleci, acul, ivecen, iveğen
lezkerî m 1. hızlandırıcılık 2. acelecilik, aculluk, ivecenlik, iveğenlik
lezkî h 1. hızlı, hızlı olarak 2. acele olarak
lezkirin m 1. hızlanma 2. acele etme, ivedileştirme, ivme
lezlezandin m 1. hızlandırma 2. acele etme
l/gh 1. hızlandırmak 2. acele etmek
lezlezî h 1. hızlı olarak 2. çarçabuk, alelâcele, ivedilikle
lezlezîn m 1. hızlanış, hızlanma 2. acele edilmek
l/ngh 1. hızlanmak 2. acele edilmek
lezlezok rd aceleci
leznuma m hız belirtici, metronom
lezo bezo h çarçabuk, alelâcele, ivedilikle
lezok aceleci.
rd 1. hızlı 2. aceleci
lezoke rd 1. hızlı, hızlıca 2. aceleci, acelecice
lezpîv tek/m hızölçer, ivmeölçer
lezxwar rd çabuk yiyen
lezyon bj/m lezyon, doku bozukluğu
lez [I] hereket [II] biecele *“digerî li dewleta lez, xwedî ke rez û pez”
(navdêr, mê) ecele, pele, zûkatî, zû.
Têkildar: serwîsa lezê.
Bide ber: bez, rev.
ji: Ji Proto-hindûewropî h₁lengʷʰ-, Proto-aryayî ragu- ir, parsî reg, medî ereg. արագ (arag) û երագ (erag) ji zimanên îranî hatine deynkirin. Yan jî ji erebî لاحظة (lahze: bîst, kêlîk, gav, bêhneka kurt).
Bikaranîn: Lêker: lez bûn, lez kirin, lez dan, lez ketin. Navdêr: lezbûn, lezkirin, lezdan, lezketin Rengdêr: lezbûyî, lezkirî.
: bêlez, bêlezî, bilez, bilezî, lezan, lezandin, lezgîn, lezgînî, lezî, lezîn, lezok, lezokî, lezûbez, lezûbezî
lez bi rê ve diçim, dibêjin dîn e, nerm bi re ve diçim, dibêjin ehmeq e (biwêj) çawa dikim naecibînin. ez rebenê xwedê nizanim çawa bikim? lez bi rê ve diçim, dibêjin dîn e, nerm bi rê ve diçim, dibêjin ehmeq e.
lez bûn (lêker)(Binihêre:) lez
lez dan (lêker)(Binihêre:) lez
lez girtin 1. zû kirin 2. bi ecele tev gerîn
(lêker)(Binihêre:) lez
lez ketin (lêker)(Binihêre:) lez
lez kirin (lêker)(Binihêre:) lez
lezandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lezandin
lezandin (lêker)(navdêr, mê) lez kirin, lezîn, zû kirin, ecele kirin, pele kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌زاندن. Tewîn: Lêker: -lezîn-.
Têkildar: lezîn.
ji: lez + -andin.
: lezandî, lezîner
lezandin/dilezîne/bilezîne 1. ecele kirin 2. bezandin, revandin
lezanpîv (navdêr, mê) lezpîv, akselerometre.
ji: lezan +-pîv
lezayî (navdêr, mê) çapikî, çipikî, lezîtî, lezgînî, lez, suret, zûtî, çapiktî, çistî, zûkayî, eceletî, sivikî.
ji: lez +-ayî
lezbiyen (rengdêr) (navdêr, mê) jina homoseksuel, jina ku têkiliyên cinsî li gel jinekê yan hin jinan hene.
Herwiha: lesbiyen, lesbo, lezbo.
Hevwate: mêbaz.
Bide ber: homoseksuel, homo, nêrbaz.
ji wêjeyê: Ez bi vê nûçeya rindik pir kêfxweş bûm. Ez bixwe jî lezbîyen im. Guh nedin nêrînên ku zemên sed sal şunde dişopînin.(Zozan Dêrsimî, Netkurd.com, 11/2007).
ji: Bi rêya frensî lesbienne yan inglîzî lesbian ji yewnaniya kevn.
: lezbiyenî
lezbiyenî (navdêr, mê) rewşa lezbiyenbûnê.
ji: lezbiyen + -î
lezbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) lez
lezbûyî (rengdêr) (Binihêre:) lez
lezdan (navdêr, mê) (Binihêre:) lez
lezdar (rengdêr) lezgîn, zû.
ji: lez +-dar
lezdayî (rengdêr) (Binihêre:) lez
lezê, dereng ketê (biwêj) yên ku zêde dilezînin, gelek caran jî derengtir dikevin. lezê, dereng ketê; min ji we re negot, zehf lez nekin?
lezet çêj, tahm
(navdêr, mê) zewq, xweşî, kêf, şahî, dilxweşî, keyf, çêja xweş, tama xweş.
Herwiha: lezzet.
ji: Ji erebî.
: bêlezet, bêlezetî, bilezet, lezetdar, lezetdarî, lezetî
lezet standin (lêker)(Binihêre:) lezet
lezetdar (rengdêr) bizewq, bixweşî, bikêf, bişahî, bidilxweşî, bikeyf.
ji: lezet + -dar.
: lezetdarî lezetdarîtî lezetdartî
lezetdarî (navdêr, mê) rewşa lezetdarbûnê.
ji: lezetdar + -î
lezetî (navdêr, mê) rewşa lezetbûnê.
ji: lezet + -î
lezgîn kesê ku karê xwe bi zûyî dike
(rengdêr) lezgîn: bilez, zû, acîl, bipele, xêrayî, pelepel, bi lez û bez, ne hêdî, ne hêdîka, ne yawaş, kesa/ê yan tişta/ê ku dikare di demek kurt de mesafeyek dirêj bimeşe, kesa/ê yan tişta/ê ku dikare di demek kurt de karekî bike: trênek lezgîn(navdêr, nêr) Lezgîn: navek zelaman e: Roşan Lezgîn nivîskarek kurd yê behremend e..
Bikaranîn: Lêker: lezgîn bûn, lezgîn kirin. Navdêr: lezgînbûn, lezgînkirin Rengdêr: lezgînbûyî, lezgînkirî.
ji: lez + -gîn.
: lezgînî, lezgînîtî, lezgîntî
lezgîn bûn (lêker)(Binihêre:) lezgîn
lezgîn kirin (lêker)(Binihêre:) lezgîn
lezgînahî (navdêr, mê) zû, eceletî, lezîtî, zûtî, çapikî, sivikî.
ji: lezgîn +-ahî
lezgînbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) lezgîn
lezgînbûyî (rengdêr) (Binihêre:) lezgîn
lezgînî bizûyî, biecele
(navdêr, mê) lez, bizav, tempo, zimanek li qefqaziyayê tê axaftin.
Herwiha: lezgînîtî, lezgîntî.
ji: lezgîn + -î
lezgînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lezgîn kirin
lezgînkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) lezgîn
lezî (navdêr, mê) rewşa lezbûnê.
ji: lez + -î
lezîn (lêker)(navdêr, mê) lez kirin, bi lez karek kirin, pele kirin, ecele kirin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌زین.
Herwiha: leziyan, lezyan. Tewîn: Lêker: -lez-.
Bide ber: bezîn.
Têkildar: lezandin.
ji: lez + -în.
: lezgîn, lezok
lezîtî (navdêr, mê) çapikî, çipikî, lezayî, lezgînî, zûtî, eceletî, sivikî, zû, lezgînahî, lez, çapiktî, çistî.
ji: lez +-îtî
lezîz (rengdêr) çêjdar, bitam, bilezet, tamxweş, biçêj, çêjxweş, lezetdar.
ji wêjeyê: Kuro ez bi serê te û Mehmûd Ehmedînejad kim, alfabeya latînî ji me Kurmancan re wek goştê berxan xweş û lezîz e. Tu jî goştê şeytanokan bixwe kaka....
ji: Ji erebî, têkildarî lezet.
: lezîzî, lezîzîtî, lezîztî
lezîzî (navdêr, mê) rewşa lezîzbûnê.
ji: lezîz + -î
lezker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê lez dike, lezgîn, law, aza.
ji: lez + -ker
lezkerî (navdêr, mê) lezgînî.
ji: lez +-kerî
lezketin (navdêr, mê) (Binihêre:) lez
lezkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lez kirin
lezkirin (navdêr) bizavkirin jibo zû karekî bi cih bînin, lezandin, lezîn
lezok (rengdêr) lezgîn, bilez, bilez, bi lez, acîl, zû, xêra.
ji wêjeyê: Ji hêla din de, ew Lêgervanê, ku biryarên lezok distîne, dê hem mafxwerê mafên hevpîşeyên xwe bête xuyakirin, û hem jî dê ziyanên giran, bê hemdî xwe, bigihîne dîrok û gelê xwe.(Heyder Omer: Çima li ba xelkê rûmet e û li ba me robet e?!, Diyarname.com, 7/2009).
ji: lez + -ok yan lezîn - -în + -ok.
: lezokane, lezokî, lezokîtî, lezoktî
lezokane (rengdêr) bi awayekî lezok.
ji: lezok + -ane
lezokî (navdêr, mê) rewşa lezokbûnê, lez, bizav, bêsexbêrî.
ji: lezok + -î
lezpîv (navdêr, mê) lezanpîv, akselerometre.
ji: lez +-pîv
lezûbez (navdêr, mê) leza zêde, lezûbizav, heysûbeys, lez, bizav, pele, xêrayî, lezgîn, ecele, geremol.
ji: lez + -û- + bez (bezîn, bazdan).
Bikaranîn: Lêker: lezûbez kirin. Navdêr: lezûbezkirin Rengdêr: lezûbezkirî
lezûbez kirin (lêker)(Binihêre:) lezûbez
lezûbezkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lezûbez kirin
lezûbezkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) lezûbez
lezûbizav (navdêr, mê) heytûhot, lez, bizav, tevgerr, hereket, heysûbeys, ecele.
Bikaranîn: Lêker: lezûbizav kirin. Navdêr: lezûbizavkirin
lezûbizav kirin (lêker)(Binihêre:) lezûbizav
lezûbizavkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) lezûbizav
lez speed, velocity, impetus, quickness, hurry, haste
m. haste. Also see: lez kirin, bi lezîn, bi lez û bez, lezandin
lez kirin v.t. to make haste
v.t. to make haste
lezandin to hurry, to hasten
lezînv.t. to hasten, to accelerate
lezet f. pleasure
lezgîn urgent
lezîn to hurry up
lez Geschwindigkeit
lezandin beeilen, sich ~
beschleunigen
lezgîn rasch
schnell
lezîn gehen (schnell)
lezûbez Eile
Hast
Übereilung
Unruhe
Wirrwarr
lez m. çapikîye, lerzîye, xiz, lez, suret m.
rd. çapik, lerze, rew, ecele, riwî, lez, acele
lez bi [ez h. çarçapik, lerzelerz, lezelez, çapikane, remerem, rewerew, gpegp, hemenane, lerzane
lez bûn lng. . çapik bîyene, lez bîyene, lerze bîyene
lez kirin tg. çapik kerdene, leznayene, ecele kerdene, lerze kerdene, têziknayene, lez kerdene, rew kerdene
lez û bez h. çarçapik, lerzelerz, lezelez, çapikane, remerem, rewerew, ppepp, hemenane, lerzane
lezahî m. çapikîye, lezîye, çapikênî m.
lezandin lg. çapik kerdene, leznayene, ecele kerdene, lerze kerdene, têziknayene, lez kerdene, rew kerdene
m. lerzenayis, çapikkerdis, lezkerdis n.
lezayî m. çapikîye, lerzîye, xiz, lez, suret m.
m. çapikîye, lezîye, ppîye, sivikîye m.
lezbîyen m. lezbîyene m.
lezbot m. galimbote, êrisbote, hucumbote m.
lezdar rd. lerzin, çapikin, lezin, têzikin, sivikin, lerzikin
lezelez h. çarçapik, lerzelerz, lezelez, çapikane, remerem, rewerew, çîpepp, hemenane, lerzane
lezet m. tam, tad, ekr, lezet, tom, ekir, ekl n.
lezgîn rd. lerzin, çapikin, lezin, têzikin, sivikin, lerzikin
lezgînbûn lng. . lerzin bîyene, çapikin bîyene, têzikin bîyene, lezin bîyene, lerzik bîyene
m. lerzinbîyayis, lezinbîyayis, çapikinbîyayis, têzikinbîyayis n.
lezgînî m. çapikîye, rewîye, lerzîye, lerzikîye, eceleyîye, têzikênî, çapikênî, têzikîye m.
lezîn lng. . çapik bîyene, lez bîyene, lerze bîyene, lezîyene
m. çapikîye, lerzîye, xiz, lez, suret m.
lezîtî m. çapikîye, rewîye, lerzîye, lerzikîye, eceleyîye, têzikênî, çapikênî, têzikîye m.
lezker rd. çapik, têzik, lezker, lerzeker
lezkerî m. çapikîye, lezkerîye, rewîye, lerzîye, lerzikîye, eceleyîye, têzikênî, sivikîye, çapikênî, têzikîye m.
lezkî h. lezkî, wu lerzkane, çapikkî, lerzkî, lezkanî
lezlezandin lg. çapik kerdene, leznayene, ecele kerdene, lerze kerdene, têziknayene, lez kerdene, rew kerdene
m. lerzenayis, çapikkerdis, lezkerdis n.
lezok h. çapik, têzik, lezker, lerzeker
lezpîv m. lerzpê m., akselerometre, lezpême m.
leze çabuk
tez
lezîye çabukluk
tezlik
lezzet b. tat
lezzetli lezetin, -e
lezzetlilik lezetinî (m), lezetinîye (m)
lezzetsiz b. tatsız
lezzetsizlik b. tatsızlık
lez lez, bizav, lezûbez, lezûbizav, zûkahî, pîtî, ecele
lezandin lezandin, bizivandin, lez lê kirin
lezet çêj, tam, lezet
lezgêr lezgîn, bilez, bibizav, bilezûbizav, bilezûbez, pît
lezgêrî lezgînî, bizav, lezûbez, lezûbizav, pîtî
lezîn lezîn, bizivîn, lez kirin, ecele kirin, lezûbez kirin, lezûbizav kirin, pîtîn
lezjimêr bn lezpîw
lezpîw lezpîvk, alava leza / bizava meşîna tiştekî dipîve