Encamên lêgerînê
ley ley, (yekeya diravi Romenan) m
ley, (yekeya diravê Romenan) m
leylak 1. xamek, leylaq (Syringa vulgaris) bot/m 2. xamek, leylaq (kulîlkin vi riwekê) m
1. xamek, leylaq (Syringa vulgaris) bot/m 2. xamek, leylaq (kulîlkên vê riwekê) m
leyleği havada görmek geregundî
leyleğin ömrü laklakla geçer emrê leglege çû bi leqleqê
leyleğin yuvadan attığı yavru kesê bêxwedî
leylek legleg zo/m
leylek gibi leglega Dersimê, eynî legleg e (kesi jar û çîpdirêj)
leylekgiller familyaya leglegan zo/nd
familyaya leglegan zo/nd
leyli 1. leylî *leylî mektep=dibistana leylî 2. şevîn rd
leyli meccani dibistana ji kîsê dewleti, leyliya belaş
ley (i) m ley (Romen para birimi)
ley (ii) m yığma
ley dan l/gh yığmak
leyan (i) bnr lekan
leyan (ii) m istila
leyander nd/rd istilacı
leyanderî m istilacılık
leyandin m istila etme
l/gh istila etmek
leyandok nd/rd istilacı
leyandokî m istilacılık
leydan m yığma
leyî m sel
leyîmişt m su taşkını
leyînkar nd/rd istilacı
leyînkarî m istilacılık
leyîstander nd/nt oynatımcı
leyîstandin m oynatma
l/gh oynatmak
leyîstek m oyuncak
leyîstik m 1. oyun 2. oyun (bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma) * leyîstikên olîmpiyadê olimpiyat oyunlar 3. oyun (teniste; taraflardan birinin dört sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç) 4. el (iskambil oyunlarında)
leyîstik dan 1) oyun vermek 2) el vermek
leyîstik leyîstin (an jî lîstin) oyun oynamak
leyîstik qezenc kirin oyun almak
leyîstik rast kirin oyun kurmak
leyîstika bi kaxizan kâğıt oyunu
leyîstika borsayê borsa oyunu
leyîstika fincanan fincan oyunu
leyîstika kapan aşık oyunu
leyîstika pastoral pastoral oyun
leyîstika pêşîkêş şn öncü oyun
leyîstika serîkêş şn öncü oyun
leyîstika sîberê şn gölge oyunu
leyîstika şûr û mertalan kılıç kalkan oyunu
leyîstika werzîşê (an jî sporê) spor oyunları
leyîstikander nd/nt oynatımcı
leyîstikandin m oynatma
l/gh 1. oynatmak 2. oynatmak (aklını yitirmek) * jinika reben ji destê wî dînî aqil leyîstikand kadıncağız o delinin elinden aklını oynatı
leyîstikê meke! oynama! (olumsuz olarak)
leyîstikeke xweş lîstin iyi oyun çıkarmak
leyîstikên gundan şn köy oyunları
leyîstikgeh m oyun yeri, oyun sahası
leyîstikîn m oynanma
l/ngh oynanmak
leyîstikvan nd/nt oyuncu
leyîstikvanî m oyunculuk
leyîstin m 1. oynama (vakit geçirme, eğlenme, oyalanma gibi amaçlarla bir şeyle uğraşma) 2. oynama (herhangi bir tutku, ilgi veya oyalanma gibi sebeple bir şeye kendini verme) 3. oynama (bir temsilde rol alma) 4. oynama (film gösterme) 5. oynama (tiyatro için; sahneye koyma) 6. oynama (eşya için; herhangi bir parçası kımıldama) 7. oynama (sarsılma, yeri değişme) 8. oynama (sporla ilgili çalışmalara katılma) 9. oynama (müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapma)
l/gh 1. oynamak (vakit geçirme, eğlenme, oyalanma gibi amaçlarla bir şeyle uğraşmak) * li ser çêrê zarok dileyîzin, berxik jî diçêrin çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor * maç leyîst maç oynandı 2. oynamak (herhangi bir tutku, ilgi veya oyalanma gibi sebeple bir şeye kendini vermek) * em topê dileyîzin tu jî têyî? top oynuyoruz sende gelirmisin 3. oynamak (bir temsilde rol almak) * dê di fîlm de bileyîze filmde oynayacak 4. oynamak (film göstermek) * vê heftiyê dê di sînemayê de kîjan fîlm bileyîzin? bu hafta sinemada hangi filimler oynayacak? 5. oynamak (tiyatro için; sahneye koymak) * ev lîstika wan diqede naqede wê lîstika xwe ya din bileyîzin bu oyunları biter bitmez diğer oyunlarını oynayacaklar 6. oynamak (eşya için; herhangi bir parçası kımıldamak) * lingên maseyê dileyîzin masanın ayakları oynuyor 7. oynamak (sarsılmak, yeri değişmek) * di bivelerzê de bîna leyîst depremde yapı oynadı 8. oynamak (sporla ilgili çalışmalara katılmak) * tenîs leyîstin tenis oynamak 9. oynamak (müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak) * bi muzîkê xweş leyîst müzik eşliğinde güzel oynadı
leyîstok m 1. oyuncak 2. oyun
leyîstoka zarokan 1) çocuk oyuncağı 2) çocuk oyuncağı (önem verilecek değerde olmayan) 3) çocuk oyuncağı (kolay iş)
leyîstokfiroş nd/rd oyuncakçı (satan kimse)
leyîstokfiroşî m oyuncakçılık
leyîstoksaz nd/rd oyuncakçı (yapan kimse)
leyîstoksazî m oyuncakçılık
leyîz bnr leyz
leyîzîn m oynayış, oynama
leyîzvan bnr leyzvan
leyl m gece
leyl û mecnûn çifte kumrular
1) çifte kumrular 2) bir doğuda bir batıda iki yıldız
leylan (i) m ezgi, melodi
leylan (ii) m sarap, ılgım, pusarık, yalgın
leylan dan l/gh karıkmak (göz için)
leylandan m karıkma (göz kamışma)
leylank zambak.
bot/m zambak
leylanok m serap
leylaq bot/m 1. leylak (Syringa vulgaris) 2. leylak (bu bitkinin çiçeği)
leyletul qedr nd kadir gecesi
leylî rd leylî, yatılı * dibistana leylî leylî mektep
leylik m salıncak
leyloz bot/m kardelen (Galanthus nivalis)
leymûn (i) bnr limon
leymûn (ii) zo/m maymun
leyz oyun.
m 1. oyun 2. oyun (bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma) * leyzên olîmpiyadê olimpiyat oyunları 3. oyun (tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi)
leyz dan oyun vermek
leyz leyîstin (an jî lîstin) oyun oynamak
leyz qezenc kirin oyun almak
leyza bi kaxizan kâğıt oyunu
leyza borsayê borsa oyunu
leyza fincanan fincan oyunu
leyza kapan aşık oyunu
leyza pastoral pastoral oyun
leyza pêşîkêş şn öncü oyun
leyza serîkêş şn öncü oyun
leyza sîberê şn gölge oyunu
leyza şûr û mertalan kılıç kalkan oyunu
leyza werzîşê (an jî sporê) spor oyunları
leyzbaz nd/nt 1. oyuncu 2. oyunbaz, hilekâr
leyzbazî m 1. oyunculuk 2. oyunbazlık, hilekârlık
leyzê meke! oynama! (olumsuz olarak)
leyzeke xweş lîstin iyi oyun çıkarmak
leyzên gundan şn köy oyunları leyza temaşeyê şn/nd seyirlik oyun
leyzgeh m oyun alanı, oyun sahası
leyznivîs şn nd/nt oyun yazarı
leyznivîsî şn/m oyun yazarlığı
leyzok m oyuncak
leyzsaz sp/n oyun kurucu
leyzsazî sp/m oyun kuruculuk
leyztop m oyun topu
leyzvan nd/nt 1. oyuncu 2. oyuncu (sahne, sinama oyuncusu, aktör, aktris)
leyzvanê damayê (an jî çeqûberkê) dama oyuncusu
leyzvanê dervehiya rastê sp sağ açık (oyuncusu)
leyzvanê hêla rastê yê hundir sp sağ iç oyuncusu
leyzvanê milê çepê sp sol açık oyuncusu
leyzvanê milê çepê ê duduyan sp sol iç oyuncusu
leyzvanê nîvekê sp santrfor
leyzvanî m 1. oyunculuk 2. oyunculuk (aktörlük)
leyistin (lêker) lîstin, geme.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌یستن
leyizer (navdêr, mê) yarîker, lîstikker, lîzer
leyla (navdêr, mê) navekî jinan e.
Herwiha: Leyl (Leyl û Mecnûn) Leylê.
Bide ber: Lelê. Têkilî: Niharî.
ji: ji erebî ليلى (Leyla) ji ليلة (leylet: şev, êvar), hevreha maltî lejl, îbrî לילה (leyla), aramî ܠܠܝܐ (lêlya, lêlyo), erebiya başûrî ya epîgrafî ??? (l-l-y), ugarî ?? (l-l), fenîkî ?? (l-l), amharî ሌት (lêt), akadî ?? (liliātu KIN.SIG)...
leylan serab, revrevk
(navdêr, mê) moran, rewrewk, dêmcame, aqlûne, serav, seraw, serab, pêpirk, pêpirik, tirawîlke, rewc, tişta/ê mirov bawer dike bi çavên xwe dibîne lê di rastiyê de nîne.
Herwiha: lêlan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: له‌یلان.
Bikaranîn: . Navdêr: leylandan.
: leylanî, leylank
leylan dan (lêker) delîn.
ji: leylan + dan
leylandan (navdêr, mê) (Binihêre:) leylan
leylanî (navdêr, mê) rewşa leylanbûnê.
ji: leylan + -î
leylanok (navdêr, mê) leylan, serab, dêmcame, rewrewk, algûne, serav.
ji: leylan +-ok
leylî 1 Dibistan û cihê ku bi şev jî mirov lê dimîne 2 Xwendekare leylî
leymûn cureyekî mêweyên tirş e
leyistik (f.) game
leyistin leyiz-, lîzv.t. to play, play (a part); to play around (bi with): wî bi nivîsên min dileyist he used to play around with my writings
leyiztin (dial. var.)=leyistin
leylan f. mirage
leypiçig f. Leipzig
ley Flut
leyî Flut
leyîstevan Spieler
leylan Fata Morgana
Luftspiegelung
Täuschung
Trugbild
leyan m. lekan n.
m. degirewtis, îstila n.
leyander rd. degirewtox, îstîlaker, îstilarî
leyanderî m. degirewtoxîye, îstîlakerîye, degirewtoxênî m.
leyandin lg. degirewtene, îstila kerdene
leyî m. laser, lehî, sêl n.
leyîmist m. limist, litam n.
leyîso rd. sêlî, limistin, litamin, lêlin, lêlekin
leyistandin llb. kaynayene, dayene kaykerdene
m. kaynayis, dayenekaykerdis n.
leyîstevan m/n. kaywan, kaybaz, kayrî, kayker, oyinbaz n.
leyîstevanî m. kaywanîye, kaybazîye, kaykerîye, kaywanênî, kaybazênî m.
leyîstik m. kay n.
leyistikandin llb. dayene kaykerdene, kaynayene
m. dayenekaykerdis, kaynayis n.
leyîstin lg. kay kerdene
m. kaykerdis n
leyîstok m. titik, kay, îsike, kayek n.
leyîzandin llb. kaynayene, dayene kaykerdene
leylalo b. lo
leylan m. serab, pusrik, serap n.
leylank m. bot. galire, sosine, zembaqe, zanbaqe m.
leylaq m bot. leylaqe, vilîka leylaqe, guleyloz m.
m. bot. leylaqêre, dara leylaqe m.
leylî rd. leylî
leymûn m. lîmone, leymûne, lêmone m.
m. bot. lîmonêre, leymûnêre, darlîmone m.
leystik dan lg. kay dayene
leystîk leyîstin lg. kay kaykerdene
leystika qertalê n. qertalkay, kayê qertalî n.
leyz m. kay n.
leyzbaz m/n. kaywan, kaybaz, kayrî, kayker, oyinbaz n.
leyzbazî m. kaywanîye, kaybazîye, kayrîyîye, kaykerîye, kaywanênî, kaybazênî m.
leyzok m. titik, kay, îsike, kayek n.
leyzsaz m/n. kayvirastox n.
leyzvan m/n. kaywan, kaybaz, kayrî, kayker, oyinbaz n.
leyzvanê milê çepê n. kaywanê baskê çepî, kaybazê baskê çepî, kayrîyê baskê çepî n.
leyzvanî m. kaywanîye, kaybazîye, kayrîyîye, kaykerîye, kaywanênî, kaybazênî m.
leyîr civciv
çocuk
yavru (hayvan yavrusu)
leyîrê kutikî encek
encik
enik
köpek yavrusu
leyîrzerenc yavru keklik
leyrek yavru (hayvan yavrusu)
leyrekê kutikî encek
encik
enik
köpek yavrusu
leylek leglege (m)
leylax bn kiwêstan
leylûk bn colan, colane