Encamên lêgerînê
lewentefiroş nd/nt lâvantacı (satan kimse)
lewentefiroşî m lâvantacılık