Encamên lêgerînê
lerzokî rd 1. titrekçe 2. rz titreşimli
lerzokî bûn l/ngh titrekleşmek
lerzokîbûn m titrekleşme
lerzokîtî m 1. titreklik 2. rz titreşimlilik
lerzokî rd. lerzin, hejin, lerzokin, hejdar, lerzdar, hejhejok, hejokin, lerzlerzok
lerzokî bûn lng. . lerzokin bîyene