Encamên lêgerînê
lerzlerzok rd 1. titrek 2. tiril tiril (titrer gibi dalgalanan kumaş)
lerzlerzokî rd 1. titrekçe 2. tiril tirilce 3. dökümlü * kincê lerzlerzokî dökümlü elbise
lerzlerzokî bûn l/ngh titrekleşmek
lerzlerzokîbûn m titrekleşme
lerzlerzokîtî m titreklik
lerzlerzok rd. lerzok, lerzan, lerze