Encamên lêgerînê
leqayî (...) bûn (birine veya bir şeye) rast gelmek, rastlamak, karşılaşmak * bi rê de ez leqayî birayê we bûm yolda kardeşine rast geldim