Encamên lêgerînê
leke anîn ser (...) (bir şeye) gölge düşürmek * ev kurteçîroka dawîn leke aniye ser nav û dengê nivîskar bu son hikaye yazarın ününe gölge düşürmüştür