Encamên lêgerînê
layemut nemir rd
nemir rd
layığını bulmak 1) babetê xwe dîtin, liyaqê xwe dîtin (kesê hinkûfê xwe dibîne) 2) liyaqê (yekî) bûn ku dîtin (ji bo ceza an jî felaketa ku tê serê yekî)
I) Babetê xwe dîtin. Liyaqê xwe dîtin. (kesê ku hinkûfê xwe dibîne) II) Liyaqê (yekî) bûn ku dîtin. (cezaya xwe dîtin)
layiha 1. layîha (nivîsara ku li ser warekî, tiştekî hatiye nivîsandin) 2. pêşnûma m
1. layîha (nivîsara ku li ser warekî, tiştekî hatiye nivîsandin) 2. pêşnûma m
layık babet, şayeste, seza, şayan, sezawer, şehn, serwe, liyaq, layiq rd
layık görmek jê re babet dîtin, jê re şayest dîtin, jê re liyaq dîtin
layık olmak babetî (tiştekî) bûn, şayesteyî (...) bûn, liyaqî (....) bûn, sezawer bûn
Babetê (…) bûn. Şayesteyî (…) bûn. (Yek) sêva devê (yekî) bûn. Liyaqî (…) bûn.
layıkıyla li şayesta (...), li liyaqî (...), li gorî pêwistiyê h
li şayesta (...), li liyaqî (...), li gorî pêwistiyê h
laytmotif 1. ramana sereke, laytmotif (di parçeyê muzîkê de motîfa sereke) 2. ramana sereke, laytmotif (di berhemê wêjeyî û hunerî de) mzk/m
1. ramana sereke, laytmotîf (di parçeyê muzîkê de motîfa sereke) 2. ramana sereke, laytmotîf (di berhemê wêjeyî û hunerî de) mzk/m
layuhti xetenekir, şaşnekir rd
xetenekir, şaşnekir rd
lay n 1. taraf (ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri) * her layê xanî bi dîwar hatibû girtin evin her tarafı duvarla çevirilmişti 2. taraf, yön, (yan, doğrultu) 3. taraf (istekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri) * tu ji kîjan layî yî? sen hangi taraftansın? 4. taraf (bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi) 5. öte * layekî mala me bexçe layê din kuçe ye evimizin bir yanı bahçe öte yanı sokak
layê din 1) öte * layê din yê rê yolun ötesi 2)rd öte (karşı taraf)
layê navber erd/nd ara yön
layê sereke erd/nd ana yön
layekî rd yan, tali, ikinci dereceden * rolên layekî yan roller * saziyên layekî yan kuruluşlar * dahata layekî yan gelir
layen n 1. taraf (ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri) 2. taraf, yön, (yan, doğrultu)
layengir nd/nt 1. tarafgir, taraftar, yandaş 2. taban, yandaş kitle 3.rd taraflı
layengirê (yekî) bûn (birinin) yandaşı olmak
layengirî m tarafgirlik, taraftarlık, andaşlık
layengirî kirin tarafgirlik yapmak
layennegir rd tarafsız
layennegirî m tarafsızlık
layerê rd yanal
layî d 1. gibi, -e benzer * zilamekî layî şêr aslan gibi bir adam 2. nd tıpkı
layîha hiq/m lâyiha, tasarı
layîn m taklit
layiq rd lâyık * tu layiqê vî tiştî yî sen buna lâyıksın
layît m el feneri
layka m roket
laylay m neni neni
layş rd muğlak
layşî m muğlaklık
laytmotîf 1. lâytmotif (müzik parçasında ana motif) 2. laytmotîf (edebi vesanat eserlerinde)
lay/layen 1. tûş/dûş 2. alî 3. teref, ta
layen (navdêr, nêr) alî, hêl, rex, al, teref, la.
Herwiha: layên.
ji wêjeyê: Li Hekariya şa’ir û ‘ilmdarên mezin hebûne weku Elî Herîrî, Melayî Beyatî, Pertuyê Hekarî(10) û Weda’î(11). Li Behdînan wekî Mela Mensurê Gîrgaşî(12) û Xalid Axayê Zêbarî(13) û Şêx Nuredînî Birîfkanî(14) û Bekir Begî Erzî(15). Li virê da weku biyang û belge em dê yek ji wan hevpeyvînên di navbera Melayê Betayî û Mela Mensûrê Gêrgaşî da tomar bikin daku hinek layênên şaristanetî û rewşenbîrî di navbera herdu mîrgehan da xuya bibin. Li Behdînan wekî Mela Mensurê Gîrgaşî(12) û Xalid Axayê Zêbarî(13) û Şêx Nuredînî Birîfkanî(14) û Bekir Begî Erzî(15). Li virê da weku biyang û belge dî yek ji wan hevpeyvînên di navbera Melayê Betayî û Mela Mensûrê Gêrgaşî da tomar keyn daku hinek layênên şaristanetî û rewşenbîrî di navbera herdû mîrgehan da xuya bibin û dahatî dê layêyên pitir aşkere ke, çi li ser astê folklor û kelepûrê kevin û çi li ser astê edebê nivîskî û şunewarên dêrîn ên herdû deveran ko ji gelek aliyan ve wekhev û temamkerên hev in..
: bêlayen, bêlayenî, bêlayenîtî, bêlayentî, bilayen, layendar, layengir, layengirî, layengirîtî, layenî
layendar (rengdêr) bialî, bihêl, birex, bial, biteref, bila.
ji: layen + -dar.
: layendarî layendarîtî layendartî
layendarî (navdêr, mê) rewşa layendarbûnê.
ji: layendar + -î
layengîr 1. terefgir 2. tagir 3. alîgir
layenî (navdêr, mê) rewşa layenbûnê.
ji: layen + -î
layezal (rengdêr) bêdawî.
ji wêjeyê: Paşê bo wî çêkirî duwazdeh hicab Her yekî xweştir ji yarî bê hisab Hem hidayet hem nubûwwet rîfet e Taet e yazdeh şefaet temmete Her yekî westabû tê de çendî sal Lê eded mes-pare ilmê Layezal .” w:Mela Hisênê Bateyî
layî 1. mîna. hoker: mîna, wek, şibî, nola, fena, bîna, mînanî, bînanî: Gelê kurd, layî gelên din ku ripinên wan digihîje berî mîladê bi hazar salan, bîr û bawerî, bastan, awayên saziyên xwe yên civakî bi destên nifşên xwe, bi awayê destan, çîrok û berhemên din ên zargotinê, ragihandine roja me. (Torî: Hûrnêrînek derbarî Destana Memê Alan de, amidakurd.com 6/2005) 2. la (tewandî) (navdêr, nêr) formek tewandî ye ji peyva la anku al/rex/ta: Ji wî layî hat vî layî.
layîkî (navdêr, mê) dinyayî.
ji: layî +-kî
layiq 1. hejî, hêja (rengdêr) hejî, hêja, şayeste, babet, seza, şayan, sezawer, şirjav, şan, serwe, liyaq: Ew layiqî pesnan e. (Ew hêjayî pesnan e./Wî meth heq kirine./Divê ew bêt pesinandin.).
Herwiha: laîq, layîq.
ji: Ji erebî.
Bikaranîn: Lêker: layiq bûn, layiq kirin. Navdêr: layiqbûn, layiqkirin Rengdêr: layiqbûyî, layiqkirî.
: layiqî, layiqîtî, layiqtî
layîq 1. munasib 2. bikêrhatî
layiq bûn (lêker)(Binihêre:) layiq
layîq bûn 1. munasib bûn 2. bi kêr hatin
layiq kirin (lêker)(Binihêre:) layiq
layiqbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) layiq
layiqbûyî (rengdêr) (Binihêre:) layiq
layiqdîtin (navdêr, mê) guncandîtin, babetdîtin, mûnasîbdîtin.
ji: layiq +dîtin
layiqî (navdêr, mê) şayeste, hejî, hêja, babetî, sezaî, şayan, sezawer, şirjav, şan, serwe, rewşa layiqbûnê.
ji: layiq + -î
layiqkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye layiq kirin
layiqkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) layiq
layîsîzm (navdêr, mê) baweriya ku dibêje divê dîn û dewlet ji hev cuda bin û dewlet ne li ser rêbazên dînî bêt birêvebirin, sekûlerî, dinyawîtî, baweriya ku ne li ser ti dînan anku olan hatiye avakirin.
Têkildar: layîk, layîsîst.
ji wêjeyê: Hebûna hiqûqa Îslamê di destûrê de wek yek ji çavkaniyan be jî, li dijî layîsîzmê (sekuleriyê) ye. Dewleta ku ne laîk (sekuler) be, ew dewlet nikare bibe dewleteka demokratîk.(Mûrad Ciwan: Destûra Kurdistanê li parlamentoyê hat xwendin, Netkurd.com, 9/2006).
ji: Ji frensî laïcité
laylac 1. çavçil û silek 2. tezepêkhatî
laylacî 1. silektî 2. tezedîtîtî
lay danîn
têxistin
xistin
lay at the door of sûncdar kirin, tawanbar kirin
lay open jê kirin û vekirin.
lay to rest veşartin, binax kirin.
lay waste wêran kirin, kambax kirin.
layout rêkxistin, pergal, plan,
layiq (adj.) worthy
worthy
worthy
lay Seite
lay/layen Richtung
layen Seite
layengir Anhänger
layeq ehrbar
passend
würdevoll
würdig
layîk angemessen
ehrbar
würdevoll
würdig
layiq ehrbar
würdevoll
würdig
layîq passend
würdig
layîq bûn kompetent sein
würdig sein
layîqî tiştekî bûn etwas wert sein
laylon Nylon
Plastik
layen n. het, hêm, per, teng n.
layengir N/rd. pistdar, pistewan, pistgirewtox, pistgîr, hetgirewtox, terefdar layê sereke bingehetî, hetên bîngehênîz n.
layî d. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
layîn m. mexse, texlît, teqlîd n.
layiq rd. laîk, layiq, laîq
rd. rewa, sayan, lîyaq
layka m. rokete m.
lays rd. xemam, lêl, mûxlaq, xemum
laysî m. xemamîye, lêlîye, mûxlaqîye, xemamênî, lêlênî, mûxlaqênî m.
lay (m) çay, akarsu
(n) bakınız: law (n)
lay leheyfon (n) bakınız: layê lihêfan (n)
laya (m) bakınız: lay (m)
laya juyaye (m) bakınız: laya ziwaye (m)
laya ziwaye (m) kuruyan çay, kurumuş çay
laya zuway (m) bakınız: laya ziwaye (m)
laya zuyay (m) bakınız: laya ziwaye (m)
layê gewreyan (n) çorap bağı
layê kurikan (n) çorap bağı
layê lihêfan (n) yorgan ipliği
layê liheyfan (n) bakınız: layê lihêfan (n)
layê panceyî (n) paça ağzını bağlamakta kullanılan bağ
layê puçan (n) çorap bağı
layê puncan (n) çorap bağı
layê torne (n) bakınız: lajê torne (n)
layê tornî (n) bakınız: lajê tornî (n)
layê xale (n) bakınız: lajê xale (n)
layê xalike (n) bakınız: lajê xalike (n)
layek (n) bakınız: lawik (n)
layi (m) bakınız: lay (m)
layî lehêfûn (n) bakınız: layê lihêfan (n)
layik (n) bakınız: lawik (n)
layl bakınız: lêl
layla bakınız: lêl
laym (n) bakınız: lêm (n)
layo birîsimên (n) ibrişim
layş (n) bakınız: lêş (n)
lay alî
hêl
layen al, rex, tenişt, alî, hêl
layengir alîgir, piştevan, piştgir
layengirî alîgirî, piştevanî, piştgirî
laylaye lorîk, stiranên dergûşan / landikan, stiranên bo zarokên biçûk tên gotin dema landikên wan tên hejandin