Encamên lêgerînê
lanet altında kalmak Nalet lê hatin kirin.
lanet halkası Toqa naletê.
lanet okumak Nalet lê kirin. Nalet lê barandin.
lanet olsun Nalet lê be! Lanet lê be! Xwedê xera bike! Weda lê bikeve!
Nalet be! Kûçik tê de birîn! Nalet were! Qeda lê bikeve!
lanetleme 1. nifirkirin, pûşîlkirin, lanetkirin m 2. nifirlêbûyî, pûşîlkirî, lanetkirî, lanetbûyî rd
lanetlemek 1. nifir kirin l/gh, nifir lê kirin l/bw 2. pûşîl lê kirin, lanet lê kirin, lanet lê anîn, lanet lê hatin l/bw 3. lanet kirin (ji dîn derxistin, qewirandin) l/gh
lanetli nifirlêbûyî, pûşîllêbûyî, lanetlêbûyî, naletkirî, lanetlêhatî, lanetî rd
lanetmlenmek lanetîbûn m
1. nifir lê hatin kirin, pûşîl lê hatin kirin, lanet lê hatin kirin l/tb 2. lanetî bûn l/ngh
langir lungur 1. teqereq, gurmetep, repetep, gurmering * araba langır lungur bozuk yoldan geçti erebe di riya xerabe de bi gurmering derbas bû 2. leqleq (ji bo axaftina kesê ku bêbaldarî û armanc dipeyîve) h
langırt langirt (navê leyîstikekê ye) m
langur langûr, cure meymûnek e (Presbytis entellus) zo/m
langust langûst (ajaleke deryayî ye) (Palinurus vulgaris) zo/m
lanolin lanolîn m
lantan lantan, elementeke ku nimroya wê ya atomî 57, giraniya wê ya atomî 138,9 û siftiya wê 6,1 e; kurtebêja wê la ye kîm/m
lantanit lantanît (navê giştî yê elementê ku nimroya wê ya atomî di navbera 57 û 71 de ne û kêm peyde dibin) m
lan m 1. köre, yuva * lana moza arı yuvası 2. yuva (bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk) * ev ode lana gêreyan e bu oda karınca yuvası 3. in (yabani hayvanların barınağı)
lana morî (an jî kurmoriyan) karınca yuvası
lana mozeqirtikan arı yuvası (eşek arısı)
lana mozeqirtikan derkirin arının yuvasına kazık (veya çöp) dürtmek
lana mozeqirtkan li xwe der kirin esmayı üstüne sıçratmak
lancix n küçük balta
land (i) rd hantal
land (ii) m in (yabanîhayvan barınağı)
landan m çiğ kavurma eti konulan yer
landik beşik.
m 1. beşik 2. mec bebek
lane (i) m beşik
lane (ii) m in (yabanî hayvanların barınağı)
lanet m lânet
lanet bibare li te û heftê bavî te! yedi cedine lânet!
lanet kirin l/gh lânetlemek, telin etmek, kargımak, kargışlamak
lanet lê anîn l/bw lânetlemek, kargımak, kargışlamak, telin etmek
lanet lê barandin l/bw kargış etmek (veya vermek)
lanet okumak
lanet lê be! nâlet olsun!
lanet lê bibare yüzünü şeytan görsün
lanet lê bûn l/bw lânetlenmek, kargışlanmak
lanet lê hatin l/bw lânetlenmek
lanet lê kirin l/bw lânetlemek, kargış etmek (veya vermek)
(birine veya bir şeye) lânet okumak
lanet li (yekî) bibare 1) kör şeytandan bulmak 2) yediği naneye bak
lanet li kok û zureta te be! cedine lânet olsun
lanet li te be! sana lânetler olsun! yuf ervahına
lanet li te bibare kör şeytandan bulmak
lanet li te û li heft bavê te be! yedi cedine lânet!
lanetbûn m lanetleme
lanetbûyî rd lânetli
lanetbûyîn m lanetleniş
lanetî rd lânetli
lanetî bûn lânetlenmiş olmak
lanetkirî rd lânetli, kargışlı, lânetlenmiş olan
lanetkirin m lânetleme, telin etme, kargıma, kargışlama
lanetlêanîn m lânetleme, kargıma, kargışlama, telin etme
lanetlêbûn m lânetlenme, kargışlanma
lanetlêbûyî rd lânetli, kargışlı
lanetlêhatî rd lânetli
lanetlêhatin m lânetlenme
lanetlêkirin m lânetleme, kargış etme (veya verme)
langeçîç bot/m yenilir bir bitki
langirt m langirt
langûr zo/m lângur (Presbytis entellus)
langûst zo/m lângust (Palinurus vulgaris)
lanolîn m lânolîn (sarımtırak renkte bir yağ)
lanse rd lânse
lanse kirin l/gh lânse etmek
lansekirin m lânse etme
lantan kîm/m lantan elementi
lantanît kîm/nd lantanit
lan hêlîna kovî û dirindeyan *“hirç lana xwe ji bîr nake, çivîk jî hêlîna xwe”
land (navdêr, mê) (Binihêre:) landikDanîmarkî (navdêr) welat, war, weten, memleket, dewlet. Înglîzî: Xwendin: lend(navdêr) ax, war, zevî(lêker) dadan, daniştin, dahatin, daketinSwêdî (navdêr) welat, war, weten, memleket, dewlet
landik hêlekan, hêleçan
(navdêr, mê) çincîl, mehdik, dergûş, bêşîk, hêlik, hêlanek, textê ku zarrokên sava dikin tê de û dihejînin, (mecazî) cihê ku tiştek cara yekem lê peyda bûye: Kurdistan landika şaristaniyê ye..
Herwiha: land, lanik, lank, lehindik, lehink, lehndik, lahindik, lahink, lahndik, lahnk.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: لاندک.
Bide ber: colank, hêsk.
ji: hevreha soranî لانک (lanik), feylî lelû/helülik, jikurdi, têkilî hêlanek (hêsk) û hêl kirin (hejandin).
: landikî
landikî (navdêr, mê) rewşa landikbûnê.
ji: landik + -î
lane (Soranî) (navdêr). Bi kurmancî: hêlîn
lanet qewirandina bi nifiran
lanet kirin 1. jê re beddua kirin 2. ji hafê avêtin
lanet lê barandin (biwêj) şermezar kirin. xelk li ber bûyeran di ket û lanet li egîd dibaratid. lê ji destê kesekî tu tiştek nedihat. mehmed uzun
lanetî kesê ku bi nifiran hatiye qewirandin
lanik (navdêr, mê) (Binihêre:) landik
lank (navdêr, mê) (Binihêre:) landikÎnglîzî (rengdêr) zirav û dirêj, barîk û dirêj
lanse (rengdêr) lanse kirin: li qelem dan, diyar kirin, eşkere kirin, berçav kirin, ragihandin.
ji wêjeyê: Ev demekê dirêj e ko Kurd1 dibêje dê dest bi weşanê bike û reklameka danasînê jî tê de belav dibe. Şivan Perwer wekî berpirsê hinerî yê Kurd1-ê têt lanse kirin.(Nefel.com, 12/2008).
ji: Ji frensî lancé ji lancer ji latînî lanceare ji lancea.
: lanse kirin, lanseker, lansekirin, lansekirî
lanseker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê lanse dike.
ji: lanse + -ker
lansekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lanse kirin
lan Local Area Network (Tora Qada Heremî)
land ax
welat
xak
language Ziman
ziman
ziman
lank tenik
zirav
land f. belly
landik f. cradle
lanet kirin (lê lanet kirin) to curse
lanet lê kirin to curse
land -istan
erd
la
niştiman
sitan
şûnewar
welat
welat
xak
zemîn
landarbeiter rencber
rêncber
rênçber
landausflug bindarûk
landen veniştin
landkarte erdkefşar
nexşe
xerîte
landkreis bajarok
landlos bêwar
landmann reat
reyat
landrat qaymeqam
landschildkröte kûsel
kûşî
landsitz mal
saman
war
xak
landstreicher selexane
serserî
sêwak
tolaz
landung peyabûn
landwirt cotkar
çandiyar
rêncber
landwirtin çandiyar
landwirtschaft cotkarî
çandinî
landwirtschaft arbeiter pale
lang direj
dirêj
kilb
lang lebensdauer bekommende temendirêj
lange zeit dema dirêj
ji zû va
langer stein kêl
langer zweischneidiger dolch qame
qeme
langes band, um den kopf gewunden şar
şer
langes frauenoberkleid fîstan
langes materialband şar
şer
langeweile bîhntengî
diltengî
langhalslaute tembûr
tenbûr
langmut sebir
sebr
langohr guhdrêj
langohrig guhdrêj
langsam bi giranî
giran
hedî
hedîka
hêdî
hêdîka
sist
langsamkeit sistî
langweilen bêhntengbûn
kerixandin
kîpkirin
tengavkirin
xicilkirin
langweilig qûl
lanze rim
rum
lanzenreiter rimbaz
landik Wiege
lanet Fluch
verdammt!
verflixt!
verflucht!
lan m. lone, qule, lane, qulike m.
m. lone, qule, lane, qulike m.
landîk m. derguse, bêsige, gerguse m.
m. derguse, bêsige, gerguse m.
lanet m. nalet, lanet, nolet n.
m. nalet, lanet, nolet n.
lanet lêanîn lg. lanetî re dardene, naletî re cikerdene, lanetî kerdene
lg. lanetî re dardene, naletî re cikerdene, lanetî kerdene
lanet lêkîrin tg. lanetî re dardene, naletî re cikerd
tg. lanetî re dardene, naletî re cikerdene, lanetî kerdene
lanse kirin lg. mîyan vetene, lanse kerdene
lan, lane hêlîn, mala firindeyan / teyrikan
kunc, mala hin lawiran
lanewaz derxistî, aware, mişext, derbider, derkirî, bêmal, bêhêlîn, penaber
lanewazî derbiderî, mişextî, awareyî, bêmalî, penaberî