Encamên lêgerînê
lajwerd maden, metal.
kîm/m metal, maden
lajwerdî madeni, metalürji.
rd metalik
lajwerdkar nd/nt madenci
lajwerdkarî m madencilik
lajwerdnas nd metal bilimci
lajwerdnasî m metal bilimi
lajwerdokî kîm/rd metaloit, madensi
lajwerd bûjena ku bi şêweyên curecureyî ji madenan hatiye bidestxistin
lajwerd m. maden, metal n.
lajwerdî rd. madenên, metalîk, metalên
lajwerdnasî m. metalurjî, madensinasîye n.