Encamên lêgerînê
laş cüsse, gövde, vücut, bünye.
n 1. beden, gövde, vücut (insan bedeni) 2. beden, gövde (hayvan ve insanlarda baş, ayak ve kuyruktan sonra kalan bölüm) 3. gövde (kasaplıkta kesilmiş hayvanların sakatatları alındıktan sonraki bölümü) 4. ceset, naaş 5. leş
laş (i) bot/m yenilir bir bitki
laş (ii) m lavaş
laş (iii) ant/m vagina, vajina
laş çêkirin (birinin) leşini sermek
laş dirêj kirin (birinin) leşini sermek
laş li ber xwînê çûn kan gövdeyi götürmek
laş li erdê dirêj kirin (birinin) leşini yere sermek
laşciwanî sp/m vucüt geliştirme
laşdar rd cismanî
laşdar bûn l/ngh cismanileşmek, vücuta gelmek
laşdarbûn m cismanileşme, vücuta gelme
laşdarkirin m 1. cismanîleştirme 2. wj kişileştirme, teşhis
l/gh 1. cismanîleştirmek 2. wj kişileştirmek, teşhis etmek
laşdurist rd sağlıklı (kimse)
laşfiroş m fahişe
laşfiroşî m fahişelik
laşgir iri vücutlu.
rd gövdeli, cüsseli, iri, iri kıyım, yapılı, iri yapılı, vucütlu, iri vücutlu, iri yarı * yeke laşgir e iri biri * zilamekî laşgir e yapılı bir adam
laşgiran rd ağır canlı, hantal (işi, davranışları ağır ve yavaş) * yeke pir laşgiran e, kar ji destê wî dernakeve çok hantal biri, elinden iş çıkmıyor
laşgiran bûn l/ngh hantallaşmak
laşgiranbûn m hantallaşma
laşgiranî m hantallık
laşgirî m iri yapılılık, iri vücutluluk, yapılılık
laşxur rd leş yiyici, etobur
laşxurî m leş yiyicilik, etoburluk
laşxwer rd leş yiyici, etobur
laş beden, term *“laş laşê mêşê, deng dengê gamêşê”
laş li ber xwînê çûn (biwêj) şerekî giran bûn. di serê wan her du eşîran de laş li ber xwînê çûn.
laşe 1. kelax 2. goştê mirdar *laşe li ku derê, qijik li wê derê”
laşê (yekî) sivik bûn (biwêj) moralxweş bûn, bêhn vebûn. xwe ji hev vezeland, wek barekî giran ji ser milê xwe dabe alî, wiha iaşe wî sivik hû. mem
laşgiran 1. canazar, xwerenedîtî 2. pêgiran
(rengdêr) westayî, mandî, le giran, kerixî.
Bikaranîn: Lêker: laşgiran bûn, laşgiran kirin. Navdêr: laşgiranbûn, laşgirankirin Rengdêr: laşgiranbûyî, laşgirankirî
laşgiran bûn (lêker)(Binihêre:) laşgiran
laşgiran kirin (lêker)(Binihêre:) laşgiran
laşgiranbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) laşgiran
laşgiranbûyî (rengdêr) (Binihêre:) laşgiran
laşgiranî (rengdêr) nexwe î, westan
laşgirankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye laşgiran kirin
laşgirankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) laşgiran
laşik (navdêr, mê) pirtik, pirt, parçeyên hûrik, tiştên pirr hûrik.
Herwiha: laşk, leşik, leşk.
Bide ber: laş.
: fizîka laşikî, laşikî
laşikî (navdêr, mê) rewşa laşikbûnê.
ji: laşik + -î
laş body
(m.) body
m. body, corpse
laşfiroş prostitute
laşfiroşî prostitution
laş Aas [n.]
Körper
Leib
laşe Kadaver
Leiche
Leichnam
laş (m) bakınız: sale (m) (sala destî)
laşa (m) bakınız: sale (m) (sala destî)
laşer (n) bakınız: laser (n)
laşêr (n) bakınız: laser (n)
laşwer -e, bakınız: leşwer
laş laş, leş, beden, gewde
kelex, term, cesed
mirar
laşan yekal, rêyên tenê yekalî
laşe bn laş
laşer şernexwaz, aştîxwaz, pasîfîst
laşerî şernexwazî, pasîfîzm, aştîxwazî