Encamên lêgerînê
lûrdan m 1. alazlama (vücutta kızıllık veya kızıl lekeler belirmesi durumu) 2. kabarma (vücut kabarması için) 3. fiske fiske kabarma (veya olma) lûr dan l/gh 1. alazlanmak (vücutta kızıllık veya kızıl lekeler belirmek) 2. kabarmak (vücut kabarması için) * canê wî lûr daye vücudu kabarmış 3. fiske fiske kabarmak (veya olmak) * piştî ku kurik hêk xwar, canê wî tev lûr da yumurta yiyince çocuğun derisi fiske fiske kabardı
lûrdan (navdêr, mê) (Binihêre:) lûr