Encamên lêgerînê
lêqelabtî rd 1. sıvalı (parça, kol vb. için, kıvrılmış) 2. devrik, yatık (çevrilmiş, devrik) * berstûka lêqelaptî devrik yaka
lêqelabtîbûn m devriklik