Encamên lêgerînê
lêp hile, entrika.
lêp (i) rd sahte
lêp (ii) m 1. desise, fend, hile, oyun 2. dolandırma
lêp kirin l/gh 1. hile yapmak 2. dolandırmak * têcirê pez ê ku hatibû gund lêp li wan kiribû köye gelen hayvan tüccarı onları dolandırmıştı
lêp lê kirin l/bw (birine) komplo kurmak
lêpak rd şakacı
lêpan m muhafaza etme
lêparî ab/m 1. dağılım (ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı) * lêpariya dahatê gelir dağılımı 2. dağılım (mal üretiminde katkıda bulunanlara üretilen malların herhangi bir ölçüde verilmesi)
lêparîn m 1. paylaşma, bölüşme 2. dağıtma
lêparkirin m 1. paylaştırma, bölüştürme 2. dağıtma, dağıtım
lêpayîn m 1. (birini veya bir şeyi) bekleme 2. bir şeye mukayet olma, onu gözetleme 3. suç üstü yakalamak için birini takip etme
lêpêç m 1. sarma 2. dolama
lêpêça kindir der/nd baderna
lêpêçandî rd 1. sarılı 2. dolanık
lêpêçandin m 1. sarma (bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplama) 2. dolama
lêpêçikandin m üşürme
lêpêçîn m 1. sarılma (sarılıp tırmanma) 2. dolanma
lêpek nd/nt hilekâr, oyunbaz
lêpekî m hilekârlık, oyunbazlık
lêpendkirin l/bw (birine) öğüt verme (veya öğütte bulunma), öğütleme
lêpêwîstker rd/nd dayatmacı
lêpêwîstkerî m dayatmacılık
lêpêwîstkirin m dayatma, farzet etme
lêpeydebûn m 1. peydahlanma 2. peydahlanma, baş gösterme, arız olma 3. peydahlanma, bitme
lêpeyidîn m peydahlanma
lêpî m oyun, desise, fend
lêpiçikîn m 1. üşüşme, başına üşüşme, üşüntü etme 2. abanma (bir şeyin veya kimsenin üzerine çöküp çullanma) 3. çöküşme
lêpirsîn m 1. (birini) sorma 2. soruşturma * lêpirsîn lê vekir ona soruşturma açtı 3. soruşturma, sorma, araştırma (bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunma) 4. arama (ziyarete, hatır sormaya gitme)
lêpirsîner nd/nt soruşturmacı, sorgulayıcı
lêpirsînerî m soruşturmacılık, sorgulayıcılık
lêpirsker nd/nt soruşturucu, soruşturmacı
lêpirskerî m soruşturuculuk, soruşturmacılık
lêpirsyarî m soruşturma
lêpîvan m 1. ölçme 2. bir şeyin ölçüsünü üstünde alma 3. argo kazıklama
l/gh 1. ölçmek 2. bir şeyin ölçüsünü üstünde almak 3. argo kazıklamak
lêpkar nd/nt hilekâr, oyunbaz
lêpkarî m hilekârlık, oyunbazlık
lêpkirin m 1. hile yapma 2. dolandırma
lêpok (i) nd/nt 1. güldürücü, gülünç, komik 2. komik (komedi oyununda oynayan kimse)
lêpok (ii) rd/nt 1. sahteci, sahtekâr 2. düzenbaz, hilekâr
lêpoke nd/nt komedyen
lêpoketî m komedyenlik
lêpokî (i) m sahtecilik, sahtekârlık
lêpokî (ii) rd güldürücü, gülünçlü
lêpokî bûn l/ngh gülünçleşmek
lêpokî kirin l/ngh gülünçleştirmek
lêpokîbûn m gülünçleşme
lêpokîkirin m gülünçleştirme
lêpoktî m gülünçlük
lêpoşmanbûn m 1. pişmanlık duyma (veya getirme) 2. cayma
lêp hîle, dek, fend û fût
(navdêr, mê) (devokî) pêl, sîpel, sîpêl, şepol, şepêl, mewc.
Bide ber: lep lêb lêv.
ji: Bi metatezê ji peyva pêl.
Bikaranîn: Lêker: lêp kirin. Navdêr: lêpkirin Rengdêr: lêpkirî
lêp kirin (lêker)(Binihêre:) lêp
lêpan (navdêr, mê) pan.
ji: lê +pan
lêpar kirin (navdêr, mê) belav kirin, belav bûn, lêbelavkirin.
ji: lê +par + kirin
lêparî (navdêr, mê) dabeşî, lêbelavî.
ji: lê +parî
lêparkirin (navdêr, mê) lêbelavkirin.
ji: lê +par +kirin
lêpê ez birim, çima lêpa gû jî ez birim (biwêj) belê rewş xerab e, lê ew qas jî ne xeter e ha. ev hesabê xwe çewt dikin. belê lêpê ez birim, ma lêpa gû jî ez birini?
lêpêçandin (navdêr, mê) lê lefandin, pêçandin, alalandin.
ji: lê +pê +çandin
lêpêçayî (navdêr, mê) lêwerdayî.
ji: lê +pêçayî
lêpêwîstker (navdêr, mê) lêferzker.
ji: lê +pêwîstker
lêpêwîstkerî (navdêr, mê) lêferzkerî.
ji: lêpêwîstker + -î
lêpî (navdêr, mê) paniyî.
ji: lêp +-î
lêpiçikîn (navdêr, mê) lêhêwirîn.
ji: lê +piçikîn
lêpird (navdêr)(navdêr, nêr) pisîkek mezin û kûvîye, bi pirçeke zer ku pitikên reş li ser hene û li Afrîkayê û başûrê Asyayê dijî.
Herwiha: çîta.
lêpirs (navdêr, mê) anketor, lêpirskeryarker, raypirs, helwestpirs, nerînpirs, dîtinpirs, lêpirsker, lêpirsyarker
lêpirsîner (navdêr, mê) anketger.
ji: lêpirs +-îner
lêpirsînerî (navdêr, mê) anketgerî.
ji: lêpirs +-înerî
lêpirsker (navdêr) Xwendin: xwendin,ˈleːpɪrskɛʀ̩ Jihevqetandin: lêˑpirsˑker, 1 kesê/a ku pirs ji tiştekî dike
lêpirsyarker (navdêr, mê) anketor, lêpirs, lêpirsker, raypirs, helwestpirs, nerînpirs, dîtinpirs
lêpkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye lêp kirin
lêpkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) lêp
lêpok rezîl û riswa
(navdêr, mê) sextekar.
ji: lê +pok
lêpokî (navdêr, mê) sextekarî, xiltî.
ji: lêpok + -î
lêp, lêhb collusion
lêpirsîn interrogation
lêpirsker ombudsman
lêp Spiel
Trick
lêpêçan umgeben
lêpirsîn abfragen
fragen
untersuchen
lêp rd. sexte, qelp
m. dafike, dame., deke, feqe, dome m.
lêp kirîn lg. . xapitene, hîle re rîkerdene, xapnayene, xapeynayene
lêpirsîn m. ankete m.r rîpersayise m. anket n.
lêpirsîn pêkanîn rîpersayis virastene, tehqîqat virastene, rerîpersayis virastene kr.
lêpirsîner m/n. anketcî, anketvirastox, rîpersayiscî n. l
lêpirsînerî m. anketrîyîye, anketvirastoxîye, rîpersayiscîyîye, anketrîyênî, anketvirastoxênî, rîpersayisrîyênî m.
lêpirsker m. tehqîqatvirastox, persayisvirastox n.
lêpkirin m. xapitis, hîlererîkerdis, xapnayis n.
lêpo kîm. sextekarîye, sextekarênî m.
lêpok rd. komîk
rd. sextekar
lêpoke m/n. qoranterî, komedyen, çul, qorantewan n.
lêpirsraw bn berpirsiyar