Encamên lêgerînê
lêker fiil, eylem, yüklem.
rz/m fiil, eylem
lêkera alîkar yardımcı fiil
lêkera awête bileşik fiil
lêkera bêqayde (an jî bêqaîde) kuralsız fiil
lêkera bêrêzik kuralsız fiil
lêkera bingehîn (an jî hîmî) temel fiil
lêkera biqayde (an jî biqaîde) kurallı fiil
lêkera bûn oluş fiili
lêkera cînavkî adıl fiil
lêkera çivandî çekimli fiil
lêkera çûbûyî (an jî çêkirî) türemiş fiil, yapma fiil
lêkera daçekî edatlı fiil
lêkera derbasî geçişli fiil
lêkera erênî olumlu fiil
lêkera gerandî dönüşlü fiil
lêkera gerguhêz geçişli fiil
lêkera gerguhêzkirî oldurgan, geçişli duruma getirilmiş fiil
lêkera hebûn varlık fiil
lêkera hevayî işteşli fiil
lêkera hevedudanî birleşik fiil
lêkera hîmî temel fiil
lêkera hokerî sıla sıygası, zarf fiil
lêkera karînî iktidar fiil
lêkera kartêbû edilgen fiil
lêkera kêm eksik fiil
lêkera kişandî çekimli fiil
lêkera lebatî etken fiil, aktif fiil
lêkera lêkdayî bileşik fiil
lêkera nederbasî geçişsiz fiil
lêkera negerandî geçişsiz fiil
lêkera negerguhêz geçişsiz fiil
lêkera nekesane salt üçüncü şahıslı zamir
lêkera netêper geçişsiz fiil
lêkera neyînî olumsuz fiil
lêkera pêkhatî bileşik fiil, türetilmiş fiil
lêkera qertafî ek fiil
lêkera rêzikdar kurallı fiil
lêkera rêzikî kurallı fiil
lêkera sade (an jî xwerû) sade fiiil, basit fiil
lêkera sedemkar ettirgen fiil
lêkera tebatî edilgen fiil, pasif fiil
lêkera têneper geçişsiz fiil
lêkera têper geçişli fiil
lêkera vegerok dönüşlü fiil
lêkera yekrast dolaysız fiil
lêkera zivirandî dönüşlü fiil
lêkerî rz/m fiilimsi, eylemsi
lêker (r) karê ku di hevokê de tê kirin
1. peyvên xebatê (navdêr, mê) verb, fîil, peyvên kirinê yan bûnê wek: bûn, kirin, rabûn, çûn, bibêje, nemaye.
ji: lê + kirin.
: lêkerî.
ji wêjeyê: Lêker: Kirin, tevger, rewş û bûyîna heyberan bi kesan û bi demê ve girê dide û dide zanîn. Lêker bingeha hevokê ye. Di kurdî de lêker; wekî tirkî û farisî her dem ne li dawiya hevokê ye. Lêker carna li dawiya hevokê ye. Carna jî di nava hevokê de cih digire. Lêker qertafa raderê in bistîne dibe navê lêkeran.
lêkerî (navdêr, mê) rewşa lêkerbûnê.
ji: lêker + -î
lêker Verb
Zeitwort
lêker m. rz. kar n., fîî n., demçekû n., demçekûye m.
lêkera alîkar n. rz. karoyarmetkar, karoyawer, karoyardimkar n.
lêkera bêqayde n. rz. karo bêrêz, karo bêqayde n.
lêkera bêrêz n. rz. karo bêrêz, karo bêqayde n.
lêkera bêrêzik n. rz. karo bêrêz, karo bêqayde n.
lêkera bergda n. rz. karo ravêrdeyin, karo transîtîf, karo derbazinkaro vîyarteyin n.
lêkera bingehîn n. rz. karo bingehin, karo hîmdar n.
lêkera biqayde n. rz. karo rêzin, karo qaydeyin, karo rêzdar n.
lêkera çêbûyî n. rz. karo viraste
lêkera çêkirî n. rz. karo viraste
lêkera çivan dîn. rz. karo anteyin n.
lêkera erênî n. rz. karo yayî n.
lêkera geran dîn. rz. karo rexogêraye, karo ragêraye n.
lêkera gergûhêz n. rz. karo ravêrdeyin, karo transîtîf, karo derbazin, karo vîyarteyin n.
lêkera hevedudanî n. rz. karo yewbîyaye n.
lêkera hîmî n. rz. karo bingehin, karo hîmdar n.
lêkera kisan dîn. rz. karoanteyin n.
lêkera lebatî n. rz. karo lebatin, karo aktîf, karo lebatkar, karo livdar n.
lêkera nebergda n. rz. karo nêravêrdeyin, karo întransîtîf, karo nêderbazin, karo vîyarteyin n.
lêkera nederbasî rd. rz. karo nêravêrdeyin, karoîntransîtîf, karo nêderbazin, karo nêvîyarteyin n.
lêkera negeran dîn. rz. karo nêravêrdeyin, karo întransîtîf, karo nêderbazin n.
lêkera negêranî n. rz. karo nêravêrdeyin, karo întransîtîf, karo nêderbazin n.
lêkera negerguhêz n. rz. karo nêravêrdeyin, karo întransîtîf, karo nêderbazin n.
lêkera nekesîn n. rz. karo nêkesin n.
lêkera netêper n. rz. karo nêravêrdeyin, karoîntransîtîf, karo nêderbazin n.
lêkera neyînî n. rz. karo nêyîyin n.
lêkera qertafî n. rz. karo qertafin n.
lêkera rêzda n. rz. karo rêzin, karo qaydeyin, karo rêzdar n. l
lêkera rêzikdar n. rz. karo rêzin, karo qaydeyin, karo rêzdar n.
lêkera tebatî n. rz. karo tebatin, karo pasîf n.
lêkera têper n. rz. karo ravêrdeyin, karo transîtîf, karo derbazin, karo vîyareyin n.
lêkera yekgirtî n. rz. karoyewbîyaye n.
lêkera ziviran dîn. rz. karo rexogêraye, karo ragêraye n.
lêkeraarîkar n. rz. karoyarmetkar, karoyawer, karoyardimkar n.
lêkerê hokerî n. rz. karo dîyarkerin, dîyarker-kar n.