Encamên lêgerînê
lêger nd/nt 1. araştırıcı, araştırman 2. arayıcı * lêgerê zêr altın arayıcısı
lêgeran m 1. arama, arayış 2. araştırı, araştırma 3. arama tarama 4. açınsama, istikşaf
lêgerandin m 1. (bir yeri) gezdirme (tanıtmak amacıyla gezdirme) 2. dolaştırma 3. kurma (gizlice hazırlama, tasarlama) 4. dolandırma (bir şeyin çevresinde dolandırma) 5. arama 6. araştırma
lêgerî m 1. araştırıcılık, araştırmanlık 2. arayıcılık
lêgerîn m 1. arama (birini veya bir şeyi bulmaya çalışma) 2. arama (bir yöntemi bulmaya çalışma) 3. arama (bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini isteme, özleme) 4. gezme (bir yeri görüp inceleme) 5. gezme (bir yerde gezi yapma) 6. dolaşma 7. mzk gezinme, dolaşma 8. açınsama, istikşaf etme (bir yerin özeliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapma) 9. araştırma (bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunma, sorma, soruşturma) 10. araştırma, araştırı (bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapma) 11. inceleme, araştırma, etüt etme 12. mec arama, tarama, tarayış (araştırmak için gözden geçirme) 13. görücüye çıkma (kız isteme) 14. bulaşma (herhangi bir şey birine bulaşma)
lêgerîn kirin l/gh 1. araştırma yapmak 2. inceleme yapmak
lêgerîn û sehîkirin arama tarama
lêgerîna meclîsê meclis araştırması
lêgerîner nd/ntaraştırıcı, araştırman
lêgerînerê ziman dilci
lêgerînerî m araştırıcılık, araştırmanlık
lêgerînkirin m 1. araştırma yapma 2. inceleme yapma
lêgeriyan 1. gezme 2. dolaşma 3. arayış 4. araştırma
lêgerk m arayıcı (bilgisayar terimi olarak)
lêgermbûn m 1. (birine) kanı kaynama, ısınma 2. kızışma (hareketlenme, hızlanma)
lêgermkirin m 1. (birine) ısındırma 2. kızıştırma (hareketlendirme, hızlandırma)
lêgerok nd/nt araştırıcı
lêgerokî m araştırıcılık
lêgerandin (navdêr, mê) alandin, lê gerandin.
ji: lê +gerandin
lêgeranî (navdêr, mê) destpêkî, sehkirinî, lêgerayî.
ji: lêgeran + -î
lêgerî (navdêr, mê) lêgerînerî, lêkolînerî, lêkolerî, vekolînerî.
ji: lê +-gerî
lêgerk (navdêr) gerok.
ji wêjeyê: Hûn belki zanin ev demeke Lêgerin û web portala kurdi Egerin.com derketîye û her roj dice bikarhênerên wê mezin dibin. Bi vê emailê ez hinek informasyon rêdikim li ser lêgerk/Gerok û web portala bi kurdî Egerin.
lêgerok (navdêr, mê) lêkol, pişkinyar, lawekar, lêger, hêreker, peyger, lêkolînvan.
ji: lê +gerok
lêgerr (navdêr) kesa/ê ku li tiştekî digerre, kesa/ê ku karê wê/wî gerrîna li îcadên nû û tiştên bo zanistê giring e, amûra ku li tiştekî digerre.
Herwiha: lêger.
ji: lê gerrîn.
: lêgerrî, lêgerrîtî
lêgerrayî (navdêr, mê) sehkirî, lêgeranî, pişkinînî.
ji: lêgerr +-ayî
lêgerrî (navdêr, mê) rewşa lêgerrbûnê.
ji: lêgerr + -î
lêgerrîner (navdêr, mê) lêkolîner, lêkoler, lê ger, vekolîner, lêger.
ji: lêgerr +-îner
lêgerrînerî (navdêr, mê) lêgerî, lêkolînerî, lêkolerî, lêgerî, vekolînerî.
ji: lêgerr +-înerî
lêgerrvan (navdêr, mê) gerrvan.
ji: lê +gerrvan
lêgerandin einwickeln
umwinden
lêgerîn suchen
untersuchen
lêger m/n. cigêrayox, pêgêrayox, dgêr, pêgêr n.
lêgerî m. dgêrayoxîye, pêgêrayoxênî m.
lêgerîn m. cigêrayis, pêgêrayis n.
lêgerîna meclîsê n. dgêrayisê meclîsî, redgêrayisê meclîsî n.
lêgerîner m/n. dgêrayox, pêgêrayox, dgêr, pêgêr n.
lêgerînerî m. dgêrayoxîye, pêgêrayoxênî m.