Encamên lêgerînê
lêartilîn m (bir şeye) takılma, takılıp kalma