Encamên lêgerînê
lêçûyîn m 1. ilerleyiş (bulunduğu yerden daha ileriye gitme, yol alma) 2. benzeyiş 3. benzeyiş, çekiş (birinin ailesinde birine herhangi bir bakımdan benzeme) 4. pavkırış (alev alev yanma, alev bir yere doğru yönelme) 5. tutuşma, ateş alma 6. kaçırma (zamanında yapamama) 7. muhtaç olma (dini olarak zekat, sadaka vb.yi alabilir durumda olma) 8. masraf oluş