Encamên lêgerînê
lê xebitîn l/ngh 1. çalışmak (bir işi yapmak, gerçekleştirmek için çaba harcamak) * pir lê xebitî ku mar bikuje yılanı öldürmek için çok çalıştı 2. çalışmak (bir şeyi yapmak veya öğrenmek için emek vermek) * zarok li dersa xwe dixebite çocuk dersine çalışıyor 3. davranmak (bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak) * rabû ser piyan, lê xebitî ku biçe, lê heman bi milên wê girtin ayağa kalkıp gitmeye davrandı, ama hemen kolundan tuttular 4. girişimde bulunmak 5. uğraşmak, çabalamak * li derî xebitîn ku vekin kapıyı açmak için uğraştılar 6. kurcalamak (karıştırarak zorlamak)
lê xebitîn 1. pê re mijûl bûn 2. (da ku bê qedandin) hewl dan
(rengdêr) teşebus kirin.
ji: lê +xebitîn