Encamên lêgerînê
lê giran bûn l/bw 1. (birine) ağır gelmek 2. ağırlaşmak (hastalık için; fenalaşmak, tehlikeli duruma gelmek)
lê giran hatin l/bw 1. (birine) ağır gelmek 2. (birine) ağır gelmek, gücüne gitmek * ev gotin pir li min giran hatin bu sözler bana çok ağır geldi 3. ağırlaşmak (hastalık için; fenalaşmak, tehlikeli duruma gelmek)
lê girê dan l/bw (silahla) taramak
lê girîn l/ngh (birine) yanmak (veya ağlamak) * tenê keç li bav digirîn sadece kızlar babalarına yanarlar
lê girtin (i) l/gh 1. (bir şeyi birine) çok görmek (bir kimsenin davranışını yadırgamak) 2. ayıplamak, ayıpsamak, kınamak 3. affetmemek, mazur görmemek, hoş görmemek
lê girtin (ii) l/gh 1. kıyaslamak, ölçüşmek 2. ölçü almak, ölçüsünü almak (terzi vücut ölçülerini almak) 3. prova yapmak
lê gir (rengdêr) remî kirin, lê reşandin, lax kirin.
ji: lê +gir
lê giran hatin (biwêj) lê zor çûn, xeyidîn, dil şikestin, ji zerengiye (kapasite) zedetir bûn. ew gotina we li fimle girim hat. ma gelo baweriya me bi axîrete tune ye ku ji bîst û çar saetan, dayîri saeteke li me girmi te? mucteba baravî
lê girtin (lêker) rê nedan, destûr nedan, izin nedan, îcaze nedan, nehêlan, nebexşandin, lê neborîn, efû nekirin: Li min negirin. (Li qisûra min nenerin./Min efû bikin. /Li min biborin.). Navdêr: lêgirtin.
ji: lê + girtin.
: lêgir, lêgirî, lêgirtî
lê girtin auswählen
erwählen
lê girtin lg. re cigirewtene, ere cigirewtene
lê girtin lê girtin, rê nedanê
pê girtin: Heşîş pêy girtûwe Heşîş pê girtiye, Dîtiye ku heşîş pê heye û (lew) girtiye