Encamên lêgerînê
lê fedkirin l/gh 1. (birine veya bir şeye) bakmak 2. bakmak (bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek) 3. bakmak (beslemek, geçindirmek) 4. bakmak (hasta için muayene etmek, tedavi etmek) * doktorê ku me ew anî têr baş li nexweşa me fedkirî getirdiğimiz doktor hastamıza iyicene baktı