Encamên lêgerînê
lê çûn l/ngh 1. ilerlemek (bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak) 2. benzemek * cil û bergên wî li yên mîran diçin giysileri beylerinkine benziyor 3. benzemek, çekmek (birinin ailesinde birine herhangi bir bakımdan benzemek) * lawik li bavê xwe çûyê çocuk babasına benziyor * keç li metan kur li xalan diçin kızlar halaya, erkekler dayıya çek 4. pavkırmak (alev alev yanmak, alev bir yere doğru yönelmek) 5. tutuşmak, ateş almak * agir xweş lê diçe iyi ateş alıyor 6. kaçırmak (zamanında yapamamak * nimêj li min çû namazı kaçırdım 7. muhtaç olmak (dini olarak zekat, sadaka vb.yi alabilir durumda olmak) * zekat lê diçe zekata muhtaç 8. masraf olunmak
lê çûn û hatin l/bw 1. gezinmek, dolaşmak 2. mzk gezinmek
lê çûn ähneln
ähnlich sein
gleichen
lê çûn lng. . re rîsîyene, re ciravaznayene, re rîmendene, bede mendene, yewbînî mendene, yewbînî sîyene, ere cimendene, re ci dirufîyene, gonî antene, diruf cisîyene
lê çûn şibîn (tiştekî), pê ve çûn, wek / mîna / nola / fena / şibî tiştekî bûn yan xwiya kirin: 'Elî zor le Osman eçê Elî pir dişibe Osman, Elî gelek wek Osmanî ye, Elî gelek mîna Osmên dixwiye
lê çûnewe jê qut bûn, êdî nekirin: Mirîşkekeman le hêlke çûtewe Mirîşka me êdî hêkan nake