Encamên lêgerînê
kutkut n kuçu kuçu (çocuk dilinde köpek)
kutkutandin m kısma (gözlerini bıraz yumma)
l/gh kısmak (gözlerini bıraz yummak) * çavê xwe kutkutand gözlerini kıstı
kutkutik zo/m ağaçkakan (Picus)
kutkutîn m kısılma
l/ngh kısılmak * bêyî ku çavê wê bikutkutin gözlerini kısmaksızın
kutkutk m çarpıntı
kutkutok ağaç kakan.
zo/m ağaçkakan (Picus)
kutkutok m. zoo. darnequr, tiktiko, darkotek, darkutek, gozmîrçik, darkutik, darkuetik, guazmîrçik, darquepik, danequr, darneqo n.