Encamên lêgerînê
kutek m 1. dayak, kötek (patak) 2. dayak, destek, dayanak, payanda (bir şeyin yıkılmaması için dayatılan ağaç, destek veya payanda) 3. dayak, destek, sürgü (evlerin kapısının açılmaması için kapının arkasına konulan destek) 4. bastırık (kapıyı arkadan bastırmak için kullanılan ağaç dayak)
kutek dan ber (cihekî) dayak dayamak (yıkılmaması için bir şeye destek koymak)
kutek dan berê desteklemek (destek koymak)
kutek kirin l/gh dayaklamak, desteklemek, payandalamak (yıkılmaması için bir şeye destek koymak)
kutek kirin ber derî dayaklamak (kapıyı bir destekle arkasından kapatmak)
kutek kirin berê payanda vurmak
kutek li berê xistin payanda vurmak, dayaklamak (yıkılmaması için bir şeye destek koymak)
kutek xwarin kötek yemek
kutekbar rd dövülgen
kutekbarî m dövülgenlik
kutekkirî rd dayaklı, destekli, payandalı
kutekkirin m dayaklama, destekleme, payandalama (yıkılmaması için bir şeye destek koyma)
kutekliberxistî rd destekli, payandalı
kutekut m küt küt
kutekuta dil kalbin küt küt atışı
kutek 1. mîrkut 2. spartek, stûn
kutekî (navdêr, mê) çalak, xurt, rêberî, fermanî, demborînî.
ji: kutek + -î
kutekî birûn avêtin ber (biwêj) bertîleke girîng dan. erê, ew qûna xwe bi naziyê dixe, lê tu kûtekî birûn biavêje ber.
kutekut kirin (biwêj) zehf zêde û tim bi awayeki neyini axaftin. a rastî ev jina pir kutekut dike, vê rewşa wê ez jijiyanê sar kirim.
kutek m. darê berî, darê çêberî n.
m. kutek, kotek n.
m. payende, destik, palike n.
kutek kirin lg. kutek kerdene
lg. payende kerdene, destiknayene, palike versanitene, payendenayene