Encamên lêgerînê
kutasî m 1. bitim, son 2. sp final (elemeli yarışmalarda sonucu belirten karşılaşma) 3. mzk final (bir müzik parçasının son bülümü, bitiş) 4. h kısaca, verhasıl
kutasî dan (...) sonuçlandırmak, son vermek
kutasî lê anîn l/bw sonuçlandırmak, intaç etmek
sona erdirmek, sonuçlandırmak
kutasî pê dan l/bw sonuçlandırmak, intaç etmek
kutasî pê hatin sona ermek, hitam bulmak
kutasîlêanîn m sonuçlandırma, intaç etme
kutasîmayî nd/nt finalist
kutasî m. qedîyayis, qutbîyayis, fînis n.