Encamên lêgerînê
kurtboğan gurxenêq, kerxenîq, çimûkê gur (Aconitum napellus) bot/m
gurxenêq, kerxenîq, çirnûkê gur (Aconitum napellus) bot/m