Encamên lêgerînê
kurt 1.gur. 2.kurm.
(I) 1. gur, gurg (Canis lupus) zo/n 2. gur, gurg (kesê ku di warekî de pispor e, zana ye) (mec) nd/nt 3. qurnaz, mizawir (mec) nd/nt (II) kurm, kurmik zo/n
kurt ağzı devê gur nd
devê gur nd
kurt baklası baqilê pisîkan, baqilê tehl
baqilê pisîkan, baqilê tehl
kurt bilimci kurmnas, helmîntolog nd/nt
kurmnas, helmîntolog nd/nt
kurt bilimi kurmnasî, helmîntolojî zo/m
kurmnasî, helmîntolojî zo/m
kurt dumanlı havayı sever şey­tan û fesad dixwazin ku tim dinya lihev­ketî be
kurt gibi mizawir (ji bo kesê jêhatî)
kurt gibi kemirmek (veya kurt gibi yemek) telpetelpa nava dilê (yekî) bûn
kurt kapanı 1. faqa guran 2. pê li nevqê şi­dandin sp/nd
1. faqa guran 2. pê li nevqê şidandin sp/nd
kurt köpeği bavgur
gurêx, seyê gurêx nd
gurêx, seyê gurêx nd
kurt kuş benderuh tev
kurt kuzuyla gezerdi fi­kir başka başka olmasaydı ne ji fesad û şeytanan bûya wê gur û mih bi hev re biçêriyana
kurt ku­yusu çala kemînê
kurt masalı metelokê vala (mec) nd
metelokê vala (mec) nd
kurt masalı okumak Meselok gotin. Jê re çîrokên ser tenûran gotin. Qurqurîk xwendin. Çîroka şûjinê gotin. Çîrokên jinebiyan gotin.
kurt pençesi gejlok bot/m
gejlok bot/m
kurt sürüsü zurbe.
ebûr, zirbe, revde, ebûra guran, zirbeye guran, refdeya guran, revdeya guran
kurt yemek kurm lê xistin, kurm (tiştek) hêrandin
kurt yeniği 1) cihê kurman lêxistî 2) bnr bit yeniği
kurtalan Misirc (Navçeyeke girêdayî sêrtê)
kurtarıcı rizgarker, xelasker, felatker, rehaker rd/nd
rizgarker, xelasker, felatker, rehaker rd/nd
kurtarıcılık rizgarkerî, xelaskerî, felatkerî, rehakerî m
rizgarkerî, xelaskerî, felatkerî, rehakerî m
kurtarılmak hatin riha kirin, hatin rizgar kirin.
hatin rizgarkirin, hatin filitandin, hatin xelaskirin, hatin rehakirin l/tb
hatin rizgarkirin, hatin filitandin, hatin xelaskirin, hatin rehakirin l/tb
kurtarılmış rizgarkirî, xelaskirhi, filitandî, rizgarbûyî *kurtarılmış bölge herêma rizgarkirî rd
rizgarkirî, xelaskirhi, filitandî, rizgarbûyî * kurtarılmış bölge herêma rizgarkirî rd
kurtarım filitandin, rehakirin, rizgarkirin, xelaskirin m
filitandin, rehakirin, rizgarkirin, xelaskirin m
kurtarış filitandin, rehakirin, rizgarkirin, xelaskirin (awa û karê filitandinê) m
filitandin, rehakirin, rizgarkirin, xelaskirin (awa û karê filitandinê) m
kurtarma filitandin, rizgarkirin, xelaskirin, rehakirin, seqirandin m
kurtarma ekibi koma hawarê, koma felatê, koma rizgarkirinê
kurtarma gemisi keştiya hawarê
kurtarma kazısı kolana rizgarkirinê
kurtarmak riha kirin, rizgar kirin.
1. filitandin, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin, kutah kirin (rizgarkirina candarekî ji xetereyê, felaketekê an jî ji rewşeke zor) *onu boğulmaktan kur­tardı ew ji fetisandinê xelas kir 2. filitan­din, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin (ji nû ve bi dest xistin) *evi rehineden kur­tardı xanî ji barimteyê xelas kir 3. filitan­din, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin (rêlibergirtina ceza stendina yekî) *ancak bir avukat seni kurtarabilir ancax parêzerek dikare te rizgar bike 4. filitandin, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin, seqi­randin (jê xelaskirin an jî bidûrxistina ye­kî ji tiştekî) *seni bir şartla bu çürük maldan kurtarabiliriz em dikarin te bi şertekî ji vî malê rizî biseqirînin 5. xelas kirin (bi awayê neyînî) *bu para beni kurtarmaz ev pere min xelas nake l/gh
1. filitandin, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin, kutah kirin (rizgarkirina candarekî ji xetereyê, felaketekê an jî ji rewşeke zor) * onu boğulmaktan kurtardı ew ji fetisandinê xelas kir 2. filitandin, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin (ji nû ve bi dest xistin) * evi rehineden kurtardı xanî ji barimteyê xelas kir 3. filitandin, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin (rêlibergirtina ceza stendina yekî) * ancak bir avukat seni kurtarabilir ancax parêzerek dikare te rizgar bike 4. filitandin, rizgar kirin, xelas kirin, reha kirin, seqirandin (jê xelaskirin an jî bidûrxistina yekî ji tiştekî) * seni bir şartla bu çürük maldan kurtarabiliriz em dikarin te bi şertekî ji vî malê rizî biseqirînin 5. xelas kirin (bi awayê neyînî) * bu para beni kurtarmaz ev pere min xelas nake l/gh
kurtboğan gurxenêq, kerxenîq, çimûkê gur (Aconitum napellus) bot/m
gurxenêq, kerxenîq, çirnûkê gur (Aconitum napellus) bot/m
kurtçuk kurmik, pirg, pepik zo/n
kurtcuk kurmik, pirg, pepik zo/n
kurtçul kurmxwer, kurmxur rd
kurmxwer, kurmxur rd
kurtlandırma kurmîkirin m
kurmîkirin m
kurtlandırmak kurmî kirin l/gh
kurmî kirin l/gh
kurtlanma kurmîbûn m
kurmîbûn m
kurtlanmak kurmî bûn.
1. kurmî bûn l/ngh, kurm ketin (tiştekî) l/bw *kirazlar kurtlanmış gelyaz kurmî bûne 2. vitvitîn (mec) l/ngh 3. kurmî bûn (gava ku yek li derekê zêde rûniştî dimîne û ji berê aciz dibe) *burada oturmaktan kurtlandım, biraz çıkıp dolaşalım ez êdî li virê ji ber rûniştinê kurmî bûm, em hinek derkevin ji xwe re bigerin (mec) l/ngh
1. kurmî bûn l/ngh, kurm ketin (tiştekî) l/bw * kirazlar kurtlanmış gelyaz kurmî bûne 2. vitvitîn (mec) l/ngh 3. kurmî bûn (gava ku yek li derekê zêde rûniştî dimîne û ji berê aciz dibe) * burada oturmaktan kurtlandım, biraz çıkıp dolaşalım ez êdî li virê ji ber rûniştinê kurmî bûm, em hinek derkevin ji xwe re bigerin (mec) l/ngh
kurtlar gibi fenanî guran, mîna guran, wekî peraniyan
kurtlarını dökmek Kurmên xwe rijandin.
kurtlaşmak bûn gur (bûn mînanî guran) l/ngh
bûn gur (bûn mînanî guran) l/ngh
kurtla­rını dökmek kela xwe rêtin
kurtlu kurmî.
1. kurmî *kurtlu elma sêva kurmî 2. kurmî (ê ku li cihê xwe nasekine, divitvite) (mec) rd
1. kurmî * kurtlu elma sêva kurmî 2. kurmî (ê ku li cihê xwe nasekine, divitvite) (mec) rd
kurtluca marîjok (Aristolochia) bot/m
marîjok (Aristolochia) bot/m
kurtluk gurîtî, gurgîtî
gurîtî, gurgîtî
kurtsuz 1. bêgur 2. bêkurm, bêkurmik rd
1. bêgur 2. bêkurm, bêkurmik rd
kurtulma filitîn, filitan, rizgarbûn, xelasbûn, rehabûn, seqirîn m
filitîn, filitan, rizgarbûn, xelasbûn, rehabûn, seqirîn m
kurtulmak rizgar bûn, filitîn.
1. filitîn, rizgar bûn, xelas bûn, reha bûn, kutah bûn (rewşeke xeternak an jî ya nebaş li dû xwe hiştin) *ellerinden kurtulduğumu görünce sevindiler gava dîtin ku ez ji destê wan filitîme kêf kirin l/ngh 2. filitîn, seqirîn, rizgar bûn, xelas bûn, reha bûn (ji rewşekê, kesekê, ji cihekî xwe bi dûr kirin) *onun etkisinden kur­tulmak için çaba harcıyordu ji bo ku ji bin bandora wî xelas bibe, hewl didan xwe *bu adamdan bir kurtulsam ez carekji vî mirovî biseqirîma l/ngh 3. ji hev xelas bûn (jina ku dikeve ber tengiyê û zarok tîne) *kadın sabaha karşı kurtulmuş jinik berdestî sibehê ji hev xelas bû l/bw 4. fili­tîn (tiştê ku ji cihê xwe, an jî ji cihê bestî diqete) *bıçak elimden kurtuldu kêr ji destê min filitî *olgunlaşmış erikler dal­larından kurtulup yere düşmüşlerdi alûceyên gihîştî ji gulên xwe filitîbûn û ketibûn erdê l/ngh 5. filitîn (qetê xwe qetandin) *at kurtulmuş hesp filitiye l/ngh
kurtulmak (bir şeyden, bir kimseden) tevî îmana xwe jê filitîn (seqirin an jî xelas bûn)
kurtulmalık sere, fidye m
sere, fîdye m
kurtuluş rihayî, rizgarî.
1. felat, rizgarî, xelasî, xelas, kutah 2. roja felatê, roja rizgariyê, roja xelasiyê (roja felata cihekî) *Amed'in kurtuluşu­nu kutlamak için hazırlıklar yapılıyor­du amadehiyên ji bo roja felata Amedê dihatin kirin m
kurtuluş savaşı şerê rizgariyê, şerê felatê, cenga xelasiyê
kurtuluşçu rizgarîxwaz, felatxwaz, rehaxwaz nd/nt
rizgarîxwaz, felatxwaz, rehaxwaz nd/nt
kurtuluşçuluk rizgarîxwazî, felatxwazî, rehaxwazî m
rizgarîxwazî, felatxwazî, rehaxwazî m
kurt rd 1. kısa (boyu, uzunluğu az olan) 2. kısa (az süren, uzun olmayan) 3. kısa (ayrıntısı çok olmayan) * nivîsara kurt kısa yazı 4. h kısa (kısaca, kısaltarak) * kurt axivî kısa konuştu 5. kısa (kısa olan şey) 6.rd kısa, alçak (boy için) * mirovekî bejn kurt alçak boylu bir adam 7. bodur, tıknaz (kimse)
kurt birîn kısa kesmek, (sözü kısa kesmek) * axaftina xwe kurt biriye konuşmasını kısa kesmiş
kurt girtin kısa tutmak * serek axaftina xwe kurt girt başkan konuşmasını kısa tuttu
kurt hiştin kısa tutmak * milê gomlek kurt hiştine gömleğin kolunu kısa tutmuşlar
kurt jê behs kirin kısa geçmek, kısa değinmek
kurt (i) zo/nd akbaba (Vultur monachus)
kurt (ii) m kuluçka, gurk
kurt (iii) rd yırtık, eski püskü (elbise)
kurt (iv) rd 1. alçak, inik, basık 2. çukur
kurt bûn l/ngh kısalmak
kurt girtin l/gh kısa tutmak
kurt gotin l/gh kısa kesmek
kurt kirin l/gh 1. kısaltmak 2. kısmak (boyunu kısaltmak) * kembera xwe kurt kir kemerini kıstı
kurtaj bj/m kürtaj
kurtaj bûn kürtaj olmak
kurtaj kirin kürtaj etmek
kurtan eşek palanı.
n 1. semer, palan 2. eskimmiş, yamalı, yaması bile eskimimiş (elbise)
kurtan avêtin ser piştê semer vurmak, palan vurmak
kurtan dan piştê semer vurmak
kurtan kirin l/gh semerlemek, palanlamak
kurtan lê kirin semer
kurtan qelaptin semeri devirmek, pişman olmak
kurtanfiroş n semerci (satan kimse)
kurtanfiroşî m semercilik
kurtanî m kısalık
kurtanker nd/nt semerci (imal eden)
kurtankerî m semercilik
kurtankirî rd semerli (semer vurulmuş olan)
kurtankirin m semerleme, palanlama
kurtasî m 1. özet, hulâsa 2. kısaltım, kısaltma 3. h kısaca, kısacası, özcesi
kurtasî kirin l/ngh özetlemek
kurtasîkirin m özetleme
kurtasîvan n telhisçi
kurtasîvanî m telhisçilik
kurtayî m 1. kısalık 2. kısaltım, kısaltma 3. özet 4. h kısaca, kısacası, özcesi
kurtbîn bj/nd 1. miyop 2. miyop (gözleri böyle olan kimse) 3. rd kısa görüşlü, dar görüşlü
kurtbînî m 1. miyopluk 2. dar görüşlülük
kurtbir m kısaca, kısa kesme
kurtbûn m 1. kısalma 2. kısalık
kurtbûyîn m kısalış
kurte (i) n ergenlik çağına gelmemiş cocuk
kurte (ii) m 1. özet, hulâsa 2. sn özet
kurte kirin l/ngh özetlemek
kurteagahî m kısa bilgi, brifing
kurtebehs m kısa değinme
kurtebêj rd kısaltmalı
kurtebêje m 1. kesik kelime 2. kısaltma (ihtisar, kısaltılmış ad veya söz)
kurtebêjî m 1. kısaltma, sözü kısa kesme 2. kısaltma (ihtisar, kısaltılmış ad veya söz)
kurtebêjok m kısa hikaye
kurtebîn rd kısa görüşlü, dar görüşlü
kurtebînî m kısa görüşlülük, dar görüşlülük
kurtebir h kısaca, kısacası
kurtebir kirin (1 şîrove)özetlemek.
kurtebirî m 1. kısa kesme 2. özet, hulâsa 3. h özce, kısaca * salekê bi kurtebirî dinirxîne bir yılı kısaca değerlendiriyor
kurteçîrok m 1. kısa öykü 2. wj hikâye, öykü (gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü)
kurtedaxuyanî m kısa açıklama
kurtedem m kısa dönem, kısa an
kurtedîdarî m kısa görüşme
kurtefîlm n kısa film
kurtegêjen fiz/m kısa devre
kurtegotin m kısacası, özcesi
kurtehelbest m kısa şiir
kurtehî h kısaca
kurtejiyan m öz geçmiş
kurtek m kısaltma (ihtisar, kısaltılmış ad veya söz)
kurtekirin m özetleme
kurtekîte rz/m kısa hece
kurtêl m 1. kırıntı, ekmek kırıntısı 2. döküntü, süprüntü
kurtelêgerîn m kısa araştırma
kurtelêkolîn m kısa inceleme
kurteling n kısa bacaklı bir köpek türü
kurtelîstik m kısa oyun
kurtêlxur nd/rd 1. asalak, ekti, parazit, tufeyli, otlakçı (başkalarının sırtında geçinen kimse) 2. kepçe kuyruk (başkalarının sırtından bedava geçinen)
kurtêlxûrane h asalakça
kurtêlxurî m asalaklık, ektilik, parazitlilik, otlakçılık
kurtêlxurî kirin l/gh otlanmak
kurtêlxurîkirin m/argo otlanmak
kurtêlxwer nd/rd 1. asalak, ekti, parazit, tufeyli, otlakçı (başkalarının sırtında geçinen kimse) 2. kepçe kuyruk (başkalarının sırtından bedava geçinen)
kurtêlxwerane h asalakça
kurtêlxwerî m asalaklık, ektilik, parazitlilik, otlakçılık
kurtemil n kısa kol
kurtenav n kısaltma (ihtisar, kısaltılmış ad veya söz)
kurtenirxan m kısa değerlendirme
kurtenirxandin m kısa değerlendirme
kurtenivîs m kısa yazı
kurtenûçe m kısa haber
kurtepêl fiz/m kısa dalga
kurtepêşek m kısa sunu yazısı
kurtepeyv m kısa konuşma
kurtepist m 1. fısıltı, fiskos 2. dedikodu
kurtepist kirin dedikodu etmek (veya yapmak)
kurteqamûs m küçük sözlük
kurterê nd/rd kese, kestirme, kestirme yol
kurterê çûn l/ngh aykırılamak
kurterêçûn m aykırılama
kurteserîn m özet
kurteşev m kısa gece
kurteveguhastin m rapor, yazanak
kurtevekolîn m kısa inceleme
kurtewext m kısa dönem, kısa süre
kurteyî m kısalık
kurtgirtin m kısa tutma
kurtgotin m kısa kesme
kurtî kısalık.
m 1. kısalık 2. özet 3. h kısaca
kurtik n 1. çukurcuk 2. birikinti * kurtikê avê su birikintisi
kurtik (i) n 1. mintan (kollu yelek) 2. gömlek
kurtik (iii) m 1. ova * kurtika Mûşê Muş ovası 2. havza
kurtik (iv) rd tıknaz * ew zilamê kurtik hate mala me o tıknaz adam bize geldi
kurtik û mesîl 1) dere tepe 2) dalgalı (düzgün olmayan, alçaklı yükseltili)
kurtikfiroş nd/nt gömlekçi (satan kimse)
kurtikfiroşî m gömlekçilik
kurtikî rd 1. kısacık 2. tıknazca
kurtikîtî m tıknazlık
kurtikker nd/nt gömlekçi (imal eden)
kurtikkerî m gömlekçilik
kurtîl n kırıntı, ufantı
kurtîle n daha küçük kırıntı
kurtîlkuj rd/argo otlakçı
kurtîlkujî m/argo otlakçılık
kurtker rd kısaltıcı
kurtkirî rd 1. kısaltmalı 2. kısılmış (boyu kısaltılmış olan)
kurtkirin kısaltmak, tıraş etmek.
m 1. kısaltma, kısaltış 2. kısma (boyunu kısaltma)
kurtole rd cüce, boyu çok kısa olan
kurtûn n kürtün, semer
kurtûpist dedikodu.
kurt kin û nedirêj *emrê xayinan kurt e, dilê wan pirtepirt e
(rengdêr) kin, qut, quse, ne dirêj.
Dijwate: dirêj.
Bikaranîn: Lêker: kurt bûn, kurt kirin. Navdêr: kurtbûn, kurtkirin Rengdêr: kurtbûyî, kurtkirî.
: kurtahî, kurtasî, kurtatî, kurteçîrrok, kurte, kurtek, kurtî, kurtker, kurt û kurmancî
kurt birîn (lêker) bikurtasî gotin, xulase kirin, kin birîn.
ji: kurt bir +-în
kurt bûn kin bûn
(lêker)(Binihêre:) kurt
kurt kirin (lêker)(Binihêre:) kurt
kurt û kurmancî bêyî ku axaftin dirêj bibe
(biwêj) (rengdêr) kurt û zelal, bi kurtî û sade.
Herwiha: kurt û kirmancî
kurtaj (navdêr, mê) abort, jiberbirin, aborsiyon, hemle betal kirin, zarrok ji ber biriné, bi qest zarrok di zikê dayikê de kuştin.
ji wêjeyê: Gulsum ducaniya 5 mehî bû ji ber tirsa malbatê li Amsterdamê kurtaj bû. Piştî ku kurtaj bû vegeriya Reesê. Piştî vegera wê Gulsum hate kuştin.(Jiyaname.de, jêwergirtin: 7/2009).
ji: Ji frensî curetage.
Bikaranîn: Lêker: kurtaj kirin. Navdêr: kurtajkirin Rengdêr: kurtajkirî
kurtaj kirin (lêker)(Binihêre:) kurtaj
kurtajkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kurtaj kirin
kurtajkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kurtaj
kurtan palanê ker û hêştirê *ker, bê kurtan naçe êş
1. cilên dewaran (navdêr, nêr) zîn, cilê stûr û req yê li pişta hespan têt kirin daku mirov li ser rûne û bi sanahî jê nekeve.
Bide ber: cihorr, hefsar, rikêb, sercil, zîn, zengî, nal, dizgîn, liwan, lagam, lixab, gem, lixav, lixaw.
Bikaranîn: Lêker: kurtan kirin, kurtan lê kirin Navdêr, kurtankirin, kurtanlêkirin Rengdêr: kurtankirî, kurtanlêkirî.
: bêkurtan, bêkurtanî, bikurtan, bikurtanî
kurtan kirin (lêker)(Binihêre:) kurtan
kurtane heriya ku pê dîwar tên seyandin
(rengdêr) herîya li dîwaran di din
kurtane kirin dîwar bi heriyê seyandin
kurtanekirin (navdêr)teqinkirina dîwaran, hisîna dîwaran
kurtanfiroş (navdêr, mê) palanfiroş.
ji: kurtan +-firoş
kurtanfiroşî (navdêr, mê) palanfiroşî.
ji: kurtan +-firoşî
kurtanker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) mirovê kurtanan dirist diket, karê wî çêkirina kurtanane
kurtankerî (navdêr, mê) palankerî.
ji: kurtan +-kerî
kurtankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kurtan kirin
kurtankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kurtan
kurtasî kutahî
kurtayî kutahî
kurtbîn (rengdêr) mirovê hizirteng, kêm dîtin, :xortekê kurtbîne, :jineka kurtbîne
kurtbînî (rengdêr) hizirtengî, kêm dîtin, :kurtbînîya te ji kêmbawerîya teye
kurtbînî tî (navdêr, mê) şevkorîtî.
ji: kurtbînî +-tî
kurtbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) kurt
kurtbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kurt
kurtdar (rengdêr) kêmkirî, kêmdar, sivikirî, biçûkkirî, kurtkirî.
ji: kurt +-dar
kurte 1. muxteser 2. kineber
(navdêr, mê) kurtenav, iqtisar, kurtek, çend tîp anku herf yên ku kurtiya gotinekê ne: KTV kurteya Televizyona Kurdistanê ye YE kurteya Yekîtiya Ewropayê ye bZ kurteya berî Zayînê ne û pZ jî kurteya piştî Zayînê ye, kurtî, kurtkirin, kinî.
Hevwate: kurtebêje .Binêre.
Herwiha: kurte-.
ji: kurt + -e.
Bikaranîn: Lêker: kurte kirin. Navdêr: kurtekirin Rengdêr: kurtekirî, kurtebirî.
: kurteyî
kurte kirin (lêker)(Binihêre:) kurte
kurte kurmancî kirin (biwêj) bi awayekî ne têldiz û ne sazûmanî kirin. simko hema kurte kurmancî kir û xwe avête nav.
kurte- pêşgir, ya/yê ku kurt, ya/yê ku kin: kurteçîrrok, kurtedehmen, kurtenav, kurteçîrrok, kurtekiras, bi kurtî: kurtenûçe, kurtedîroka Kurdistanê.
Hevwate: kine-Nêzîk, -kurtk.
ji: kurt + -e-
kurtebêj (navdêr, mê) kurtkirî.
ji: kurte +-bêj
kurtebêje (navdêr, mê) kurte, kurtenav, iqtisar, kurtek, kurtepeyv, çend tîp anku herf yên ku kurtiya gotinekê ne: KTV kurtebêjeya Televizyona Kurdistanê ye YE kurtebêjeya Yekîtiya Ewropayê ye bZ kurteya berî Zayînê ye û pZ jî kurteya piştî Zayînê ye.
ji: kurt + -e- bêje.
: kurtebêjeyî
kurtebêjeyî (navdêr, mê) rewşa kurtebêjebûnê.
ji: kurtebêje + -yî
kurtebir (navdêr, mê) bi kurtî, bi kinasî, bi kurtasî, kutanî, kutasî.
ji: kurte +-bir
kurtebirî gotina kin û kurt; bi kinayî
(rengdêr) (Binihêre:) kurte
kurteçîroknivîs (navdêr, nêr) (navdêr, mê) kesê/a ku kurteçîrokan dinivîse.
ji: kurteçîrok + nivîs
kurteçîrrok (navdêr, mê) novel, çîrrokên kurt, serpêhatiyên kin, çîrrok.
Herwiha: kurteçîrok (bikaranîna berbelavbûyî), kurteçêrok, kurteçêrrok.
ji: kurte- + çîrrok.
: kurteçîrrokî, kurteçîrroknivîs, kurteçîrroknivîsî
kurteçîrrokî (navdêr, mê) rewşa kurteçîrrokbûnê.
ji: kurteçîrrok + -î
kurtedamen (navdêr, nêr) kurtedawên, kurtedaw, kurtekiras, kurtetenore, kurte-etek, tenoreyên kurt yên ku çokan û berjêrtir rûs dihêlin, dawênkurtk.
Herwiha: kurtedahmen, kurtedehmen, kurtedemen.
ji: kurte- + damen.
: kurtedamenî bend
kurtedamenî (navdêr, mê) rewşa kurtedamenbûnê.
ji: kurtedamen + -î
kurtedaw (navdêr, nêr) kurtedamen, kurtedawên, kurtetenore, kurtekiras, tenoreyên kurt yên ku çokan û berjêrtir rûs dihêlin, dawênkurtk.
ji: kurte- + daw.
: kurtedawî bend
kurtedawên (navdêr, nêr) kurtedamen, dawênkurtk, kurtetenore, kurtedaw, kurtekiras, kurte-etek, tenoreyên kurt yên ku çokan û berjêrtir rûs dihêlin.
Herwiha: kurtedehwên.
ji: kurte- + dawên.
: kurtedawênî bend
kurtedawênî (navdêr, mê) rewşa kurtedawênbûnê.
ji: kurtedawên + -î
kurtedawî (navdêr, mê) rewşa kurtedawbûnê.
ji: kurtedaw + -î
kurtedem (soranî) (navdêr) bîsk, kêlîk, sat, gavek, demek kurt.
ji: kurte- + dem.
Bide ber: kurtedemî
kurtedemek (navdêr, mê) sat, pêç, bîsk, kêlîk, gavek
kurtedîrok (navdêr, mê) dîrokçe, tarîxçe, mêjûçe, kurtetarîx
kurtefilm (navdêr, nêr) filmên kurt, filmên kin.
Herwiha: kurtefilim kurtefîlm kurtefîlim kurtefîlîm kurteflîm kurteflim kurtefilîm.
Bide ber: dirêjefilm.
ji: kurte- + film.
: kurtefilmane kurtefilmçêker kurtefilmçêkerî kurtefilmî kurtefilmvan kurtefilmvanî
kurtefilmane (rengdêr) bi awayekî kurtefilm.
ji: kurtefilm + -ane
kurtefilmî (navdêr, mê) rewşa kurtefilmbûnê.
ji: kurtefilm + -î
kurtefilmvanî (navdêr, mê) karê kurtefilmvanan.
ji: kurtefilmvan + -î
kurtegotin (navdêr, mê) puxteya gotinê, bi kurtasî, kurtasî, xuiase.
ji: kurte +gotin
kurtekiras (navdêr, nêr) kurtedamen, kurtedawên, kurtedaw, kurtetenore, tenoreyên kurt yên ku çokan û berjêrtir rûs dihêlin, dawênkurtk.
ji: kurte- + tenore.
: kurtenoreyî bend
kurtekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kurte kirin
kurtekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kurte
kurtekurt kirin (biwêj) giran û bêxem hereket kirin. heta jiyanê hesen kurtekurt bike û bi rê bikeve surmliyê evdilrezaq dê rê bi nîvî bike jî.
kurtêl bermayiya xwarinê
(navdêr, mê) qerqod, bermayî, jêmayî, bîj, pirtik, pirt, pirt û mirt, qedûped, qed û ped, firtik, hewrik, mîrat, mîras, parçe.
Bikaranîn: Rengdêr: kurtêlxwarî.
Herwiha: kirtol
kurtêlxur (navdêr, mê) simsik, miftexur, miftexwer, loqek, xweste (argo), mişexur.
ji: kurtêl +-xur
kurtêlxurî (navdêr, mê) simsikî, miftexwerî, loqekî, xwesteyî (argo), mişexurî, arodetî.
ji: kurtêl +-xurî
kurtêlxurî kirin (lêker) çilizîn, simsikî kirin, loqekî kirin, argo.
ji: kurtêlxurî + kirin
kurtêlxwarî (rengdêr) (Binihêre:) kurtêl
kurtêlxwer (navdêr, mê) parîxwer, kimê.
ji: kurtêl +-xwer
kurtenav (navdêr, nêr) kurte, kurtek, iqtisar, şêweyê kurt yê nivîsîna peyvekê: Km kurtenavê kîlometreyê ye. YE kurtenavê Yekîtiya Ewropayê ye. kurtî, kurtkirin.
ji: kurt + -e- + nav.
: kurtenavî
kurtenavî (navdêr, mê) rewşa kurtenavbûnê.
ji: kurtenav + -î
kurtepeyam (navdêr, mê) SMS
kurtepeyv (navdêr, mê) axiftinek kurt anku kin, kurte, kurtenav, iqtisar, kurtek, kurtebêje, çend tîp anku herf yên ku kurtiya gotinekê ne: KTV kurtebêjeya Televizyona Kurdistanê ye YE kurtebêjeya Yekîtiya Ewropayê ye bZ kurteya berî Zayînê ne û pZ jî kurteya piştî Zayînê ye.
Herwiha: kurtepeyiv, kurtepeyîv.
ji: kurt + -e- peyv.
: kurtepeyvî
kurtepeyvî (navdêr, mê) rewşa kurtepeyvbûnê.
ji: kurtepeyv + -î
kurtepist paşbêjî
kurteserhatî (navdêr)(navdêr, mê) çîrok an bûyereke biçûk ku hatiye serê kesekî/ê an pê re çêbûye , kurteçîrok.
ji wêjeyê: Li dev me kurteserhatîyek heye dibêjit: yekî êzdî ji melayekî re got: me hebû seyekî sorî sirt em çûne zozanan mirt me rûn li eyarê wê girt melê helêl e an heram e? mela lê vedigerînit û dibêjitê heram e .. gazî kabanîya xwe Gozê dikit û jêre dibêjit: Gozê, wa Gozê! tu ji min re bîne berçîtê ber kozê da ji melê daqutim tozê mela dizanit ku kar xerab bû, îna dibêjitê min baş nebihîst ka careka dî ji min re bêje careka dî dibêjit: me hebû seyekî sorî sirt em cûne zozanan mirt me rûn li eyarê wê girt melê helêl e an heram e? mela vê carê dibêjitê helal e.. îna gazî keça xwe dikit dibêjitê ka herûşkekê (her ji wî rûnê di pîstê seyî de hatîye vegirtin) ji melê re dazirçîne.mela jî bi heceta destavê xwe vedidizit û direvit...
Herwiha: • kurteserpêhatî.
Hevwate: • kurteserpêhatî.
ji: kurt + e + serhatî
kurtetarîx (navdêr, mê) dîrokçe, tarîxçe, kurtedîrok, mêjûçe
kurtetenore (navdêr, nêr) kurtedamen, kurtedawên, kurtedaw, kurtekiras, tenoreyên kurt yên ku çokan û berjêrtir rûs dihêlin, dawênkurtk.
ji: kurte- + tenore.
: kurtenoreyî bend
kurteyî (navdêr, mê) rewşa kurtebûnê, kinî, kinbûn, kurtbûn.
ji: kurte + -yî
kurtî (navdêr, mê) kurtahî, kurtasî, kurtayî, kinî, kinikî, kurtbûn, rewşa tiştên kurt, kinbûn.
Dijwate: dirêjahî, dirêjî, dirêjatî, dirêjayî.
Têkildar: kurte.
ji: kurt + -î
kurtî kirin (lêker)(Binihêre:) kurtî
kurtî tî (navdêr, mê) qelewîtî.
ji: kurtî +-tî
kurtik (navdêr)(deverên hênik), , aranzozan, deşt, berî, mexer, zêlat, best.
ji: Bi zimanê baskî em dibêjin urd ji bo peyva kurdî kurtik
kurtikfiroş (navdêr, mê) gomlekfiroş.
ji: kurtik +-firoş
kurtikî (navdêr, mê) kutilkîbûn, pirnîkî, topikîtî, kutilkîtî.
ji: kurtik + -î
kurtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kurtî kirin
kurtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kurtî
kurtikker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kurtik dike, gomlekker.
ji: kurtik + -ker
kurtikkerî (navdêr, mê) gomlekkerî.
ji: kurtik +-kerî
kurtikrawe (navdêr) kurtkirin
kurtitî (navdêr, mê) kurtahî, kurtî, nizimatî.
ji: kurt +-itî
kurtker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kurt dike.
ji: kurt + -ker
kurtkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kurt kirin
kurtkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kurt
kurtkirinî (navdêr, mê) kêrnkirinî.
ji: kurtkirin +-î
kurtûkirmancî (rengdêr) dema mirovê axivtinker bi xwazit gotina xwe kurt vebirit û mijarê bi dawî bi hînit û himberê xwe tê bi gehînit
kurt (adj.) short (thing)
short, brief. Also see: kurtayî, bi kurtayî, kurteçîrok, kurtedem
short
short
short
kurt kirin to shorten
kurtayî f. shortness
kurtbîn (adj.) myopic
kurte (j.) summary
(adj.) abstract
kurtebinî (f.) myopia
kurteçîrok f. short story.
kurtedem (adv.) soon, moment, instant
f. moment
kurtegotar (f.) speech
kurtek (m.) dress
kurt knapp
kurz
wild
kurtbûn kürzer werden
kurte Zusammenfassung
kurtebir kurze Zusammenfassung
kurzer Ausschnitt
kurtkirin verkürzen
kurt rd. kanek, kan û kortî, gincir-mincirî, gînc-mincî
m/n. zoo. kesexur, keçelok n.
rd. kilm, qort
m. kurt, qirpe, kurk, kirp, qirp n.
kurt birîn lg. kilm birnayene
kurt bûn lng. . kilm bîyene, qort bîyene
lng. . kurtbîyene
kurt histin lg. kilm verdayene
kurt kirin lg. kilm kerdene, qort kerdene, kilmnayene
kurtaj m. tip. kurtaj n.
kurtan n. palane, kurtane, palunde, palike m.
kurtan kirin lg. palan kerdene, kurtan kerdene, palik kerdene
kurtançêker m/n. palanvirastox, palanderz, kurtanderz, palundg n.
kurtanfiros m/n. palanrotox, kurtanrotox n.
kurtanfirosî m. palanrotoxîye, kurtanrotoxîye, palanrotoxênî, kurtanrotoxênî m.
kurtanker m/n. palanvirastox, palanderz, kurtanderz, palundçî n.
kurtankerî m. palanvirastoxîye, palanderzîye, kurtanderzîye, palundgyîye, palanderzênî, kurtanderzênî m.
kurtankirî rd. palankerde, kurtankerde, palikkerde. *hatin kurtankirin ltb. palan kerîyene, kurtan kerîyene, palik kerîyene, ameyene palankerdene, ameyene kurtankerdene, ameyene palikkerdene
kurtankirin m. palankerdis, kurtankerdis, palikkerdis n.
kurtasî m. kilmebir, xulase, bi kilmîye, kilmekiye, kilmvate m.
kurtasî kirin lg. kilmebir kerdene, xulase kerdene, kilmvate kerdene
kurtasîkirin m. kilmebirkerdis, xulasekerdis, kilmvatekerdis n.
kurtayî m. kilmîye, kilmênî, qortîye m.
kurtbîn rd. tip. mîyop, durînêvînitox, kilmevîn
rd. vîrîteng, tengevîr
kurtbînî m. mîyopîye, durînêdîyoxîye, mîyopênî, durînêdîyoxîye m.
m. vîrîtengîye, tengevîrîye, vîrîtengênî m.
kurte n. zoo. kurte, kirte n.
m. kilmebir, xulase, bi kilmîye, kilmekîye, kilmvate n.
kurte kirin lg. . kilmebir kerdene, xulase kerdene, kilmvate kerdene
kurtebêj n. kilmçekûye m.
kurtebir n. bi kilmîye, kilmek ra, kilmebir
kurteçîrok n. kilmçîroke, çîroke, hîkaye m.
kurtedem n. demo kilm, kilmdem n.
kurtegotar n. kilmvata, vata kilme m.
kurtegotin m. kilmebir, xulase, bi kilmîye, kilmekîye, kilmvate n.
kurtejîyan n. kilmcuyane, kilmrîwîyane, tercumeyê halî m.
kurtek n. qolike, kurdike, mîntane, îslige, gomlege, paç, qole, îslege, mîltane m.
kurtekirin m. kilmebirkerdis, xulasekerdis, kilmvatekerdis n.
kurtekurt h. kurtekurt, pilepil, virevir, virtevit, vitvit, tirtetirt, dirdir
kurtêl n. ferk, kirpe, keskuel, kakil, kirpik, lekuere n.
kurtêle rd. listwer, gurîrwer, lewlês, kirpwer, ferkewer
kurtêlxur rd. listwer, gucirwer, lewlês, kirpwer, ferkewer
kurtêlxurî m. listwerîye, gucirwerîye, lewlêsîye, kirpwerîye, ferkewerîye, listwerênî, gurîrwerênî, kirpwerênî m.
kurtêlxwer rd. listwer, gurîrwer, lewlês, kirpwer, ferkewer
kurtenirxan n. kilmnirxe m., kilmnirxnayis n.
kurtenivîs n. kilmnivise, kilmnûsare m.
kurtenûçe n. vengûvajo kilm, heyama kil m., xebera kil m., kilmheyame., kilmxebere n.
kurtepist m. kurtepis, qalûqir, xeyb, dedîqo dîn.
kurtepistî m. pistîye, kurtepisîye, pispisîye, pîçpîçîye, pistênî m.
kurterê rd. kêse, kilmebir, kilmeraye, raya kilme
kurtî m. kilmîye, kilmênî, qortîye m.
kurtik rd. kûpis, lopiki n. topikin, tixis, tiqnaz
qolike, kurdike, mîntane, îslige, gomlege, paç, qole,îslege, miltane m.
kurtikfiros m/n. qolikrotox, kurdikrotox, mîntanrotox, îsligrotox, gomlegrotox n.
kurtikfirosî m. qolikrotoxîye, kurdikrotoxîye, îsligrotoxênî, mîntanrotoxîye, gomlegrotoxênî m.
kurtikî rd. kilmek, kirek
m. lopikîye. topikîye, tixisîye, tiqnazîye, lopikênî m.
kurtikker m/n. qolikrî, kurdikwan, mîntanwan, îsligcî, gomlegrî n.
kurtikkerî m. qolikcîyîye, kurdikwanîye, mîntanwanîye, îsligcîyîye, gomlegcîyênî, qolikrîyênî m.
kurtjîn rd. cukilm, emrkilm, cuserkilm, cuqut, cikilm, rîwkilm
kurtkirî rd. kilmkerde, kilmnaye
kurtkirin m. kilmkerdis, kilmnayis n.
kurtûpist m. kurtepis, qalûqir, xeyb, dedîqodî n.
kurt bîyene kuluçkaya yatmak, gurka yatmak
kurtane (m) palan
kurtane ronayene hayvanın palanını indirmek
kurtane ser kerdene hayvanın palanını indirmek
kurte (m) kuluçka, gurk
kurtik (n) ceket
kurtnayene gıdaklamak
kurtnayîş (n) gıdaklama
kurtûn (m) bakınız: kurtane (m)
kurt yavrusu kirta (m), kirte (n)
kurt-I verg, -e; ganawir, -e; cinawir, -e
kurt-II b. bağırsak kurdu
kurtarma xelisnayîş (n), filitnayîş (n), qedênayîş (n)
kurtarmak xelisnayene, filitnayene, qedênayene
kurtulma xelisîyayîş (n), filitîyayîş (n), qedîyayîş (n), xelasbîyayîş (n), raxelisîyayîş (n)
kurtulmak xelisîyayene, filitîyayene, qedîyayene, xelas bîyene, raxelisîyayene
kurtuluş xelasîye (m), xelasî (m), xelase (m), felat (n), reyayîş (n), rareyayîş (n), raxelisîyayîş (n), rizgarîye (m), rizgarî (m) Bugün kurtuluş günüdür. (Ewro roja xelasîye/xelasî ya.) Böyle zulüm yaparsa, kurtuluşu yok. (Eke o wina zulm biko, xelasa ey çin a.) Gözüm ülkenin kurtuluşunu da görseydi... (Çimanê mi felatê welatî zî bidîyênê...) Burdan düşersen sağ kurtulamazsın. (Eke ti tîya ra bikewî ti ganî nêreyênî.)
kurt kurt, kin, qut, gurc. dijw. dirêj
kurt û kirmancî kurt û kurmancî, rasterast, bêyî dirêjkirin, bi sadeyî
kurtan kurtan, palik, hawid
kurtandirû kurtançêker, kurtandirû, kesa/ê kurtanan didirû
kurtbîn ya / yê ku çavên wê / wî tiştên li dûr (baş) nabînin
ya / yê ku (baş) li encamên karekî nikare binirxîne. dijw. dûrbîn
kurtbînî kurtbînî
kurtbir kurtbir, kurt û kurmancî, bi kurtî
kurtbirî kurtbirî
kurte kurte, kurtebêje
kurtebala bejnkurt
bejnbost
kurtebine kurtik, kinik, qutik, hûrik, hûrkok, qutok
kurtek qutik, êlek
kurtî kurtî, kinî, qutî, gurcî
kurtîle kurtik, kinik, qutik, kurtok, pir kurt / kin / qut
kurtîle- kurtike-: kurtîleçîrok kurtikeçîrok, çîrokên pir kurt
kurtim qut (zelam: quto
jin: qutê), kinik, kurtik, bejnbost, kurt û qelew