Encamên lêgerînê
kurmî bûn (i) l/ngh 1. kurtlanmak * gelyaz kurmî bûne kirazlar kurtlanmış 2. mec kurtlanmak (bir yerde çok oturmaktan bıkarak gezme gereği duymak) * ez êdî li vir ji ber rûniştinê kurmî bûm, em hinek derkevin ji xwe re bigerin burada oturmaktan kurtlandım, biraz çıkıp dolaşalım
kurmî bûn (ii) l/ngh çürümek (vb. diş için)
kurmî bûn ji ber ketina kurman xerab bûn
kurmî bûn lng. . kermin bîyene, kermerîn bîyene, kerm rîkewtene