Encamên lêgerînê
kurk kurk, qup, qupik m
kurk, qup, qupik m
kurk 1.kuluçka. 2.kürk.
kurk (i) m körükü (demirci körüğü)
kurk (ii) n 1. kürk 2. rd kürk (künkten yapılma)
kurk (iii) m kuluçka, gurk
kurk (iv) m çorap
kurk bûn l/ngh kuluçka olmak, kuluçkaya oturmak (veya yatmak)
kurk ketin l/gh kuluçkaya oturmak (veya yatmak), gurka yatmak
kurkbûn m kuluçka olma, kuluçkaya oturma (veya yatma)
kurkdar (i) rd kuluçkalı
kurkdar (ii) rd kürklü
kurker nd/nt berber
kurkerî m berberlik
kurkerik rd aptal, salak
kurkerikî m aptallık, salaklık
kurkfiroş nd/nt kürkçü (satan kimse)
kurkfiroşî m kürkçülük
kurking n erkek çocuk, evlât
kurkirî rd 1. kesik (saç ve sakal için) * porê wî kurkirî bû saçları kesik idi 2. kırkık (saç, sakal için) 3. tıraşlı, tıraş edilmiş
kurkirîbûn m 1. kesiklik 2. kırkmışlık
kurkirin m 1. kesme (ucunu alma) 2. kırkma (saç, sakal için; kesme) 3. tıraş etme, tıraşlama, yülüme
kurkketî rd kuluçkaya oturmuş (veya yatmış) olan
kurkketin m kuluçkaya oturma (veya yatma), gurka yatma
kurkor bot/m bir bitki
kurkupe rd bodur
kurkur h ulur gibi ağlama
kurkurik n kurbağanın kurtçuk dönemi
kurkurîk n 1. sıpa 2. kulun
kurkurk zo/m geceleyin ses çıkaran bir canlı
kurkusandî (i) rd 1. bereli (yara bere) 2. haşat
kurkusandî (ii) rd 1. kısık 2. kıpıştırık
kurkusandin (i) m 1. bereleme 2. haşat etme
l/gh 1. berelemek 2. haşat etmek
kurkusandin (ii) m 1. kısma (göz için) 2. kırpıştırma, kıpıştırma
l/gh 1. kısmak (göz için) 2. kırpıştırmak, kıpıştırmak
kurkusîn (i) m 1. berelenme, bereleniş 2. haşat olma
l/ngh 1. berelenmek 2. haşat olmak
kurkusîn (ii) m 1. kısma, kısış 2. kırpışma, kıpışma (göz kapakları için; çok ışıktan sık sık kırpılmak)
l/gh 1. kısmak 2. kırpışmak, kıpışmak (göz kapakları için; çok ışıktan sık sık kırpılma)
kurkusok rd 1. kısık (göz kapakları için; hafifçe aralanmış, yumulmuş olan) 2. kıpkıp
kurkusokî rd 1. kısıkça 2. kıpkıpça
kurkusokîbûn m 1. kısıklık 2. kıpkıplık
kurkvan nd/nt kürkçü
kurkvanî m kürkçülük
kurk keçêça hêkşêlandin û cûcikderxistina ajalên bibask ên malê û firindeyên çolê
1. cilên ji pûrtê heywanan k-ya pêşîn req e(navdêr, nêr) pûrtên ajelan yên nerm: kurkê guran, cilên ji pûrtê heywanan hatiye çêkirin: Saqoyê wê kurk bû..
: kurkî bend
kurk bûn (lêker)(Binihêre:) kurk
kurk ketin (lêker)(Binihêre:) kurk
kurkbûn (navdêr)(Binihêre:) kurk
kurkbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kurk
kurkê memê qebe ye, tiştek di bin de heye (biwêj) di bin wî kari de tiştek heye. ez jî baş nizanim çi ye, lê kurkê memê qebe ye, tiştek di bin de heye.
kurker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kur dike, berber, sertiraş.
ji: kur + -ker
kurkfiroş (navdêr, mê) pûrtfiroş.
ji: kurk +-firoş
kurkî (navdêr, mê) rewşa kurkbûnê.
ji: kurk + -î
kurkirî (rengdêr) pûrtkirî, traşkirî, traşbûyî, kurbûyî, traştî, qusandî.
ji: kur +kirî
kurkirin (navdêr)kurtkirin, :mirî kêxwe liser hêkan kurk kir.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کورکرن
kurkketin (navdêr, mê) (Binihêre:) kurk
kurkum (navdêr, mê) zerdeçal, zeferan
kurkirin sich rasieren
kurk m. kurt, qirpe, kurk, kirp, qirp n.
n. kurk n., apinrî n., arpince m., kurke m.
kurkirî rd. tiraskerde, terde, tirasnaye
kurkirin m. tiras, terdis, tastis, teras n.
kurkurik n. cans, cehs, kurî, sîpe, kure, cansik, cehsik, kurik, sîpik, kire n.
kurkusandin lg. kupisnayene
m. kupisnayis n.
kurkvan m/n. kurkrî, kurkwan n.
kurkvanî m. kurkrîyîye, kurkwanîye, kurkrîyênî m.
kurk (n) bakınız: kurke (m)
(m) bakınız: kurke (m)
kurka hewranî (m) bir kürk çeşidi
kurka samure (m) samur kürk
kurkderz -e, kürkçü
kurkderzî (m) kürkçülük
kurkderzîye (m) kürkçülük
kurke (m) kürk
kurko samur (n) bakınız: kurka samure (m)
kurkroş -e, kürkçü
kurkroşî (m) kürkçülük
kurkroşîye (m) kürkçülük
kurkurik (m) bakınız: kurkurike (m)
(n) bakınız: qurqurik (n)
kurkurike (m) güvercin
kurkurrik güvercin
kurk kurk, cilek e ji hiriya / pûrtê hin heywanan têt çêkirin
bn ciwanû
kurkandin kinkinîn, bi kinkinkî girîn / nalîn
kurke, kurkekurk kin, kinekin, kinkin, giriyê / nalîna kinkinkî
kurkure kolare, qereqûş, xertel, qertel, qertal, navê firindeyekî ye (zool. Milvus)