Encamên lêgerînê
kurgu pevxistin.
1. badek, enexdar 2. badek (ji bo ba­dana milê saetê û tiştên wisa) 3. pevxistin, montaj *fabrikanın kurgusu bitti, işlet­meye açıldı pevxistina fabrîkayê qediya, dest bi fealiyetê kir 4. pevbestîn, montaj *filmin kurgusu pevbestîna film sn 5. spe­külasyon fel 6. vehan, honak y/j/m
1. badek, enexdar 2. badek (ji bo badana milê saetê û tiştên wisa) 3. pevxistin, montaj * fabrikanın kurgusu bitti, işletmeye açıldı pevxistina fabrîkayê qediya, dest bi fealiyetê kir 4. pevbestîn, montaj * filmin kurgusu pevbestîna fîlm sn 5. spekulasyon fel 6. vehan, honak wj/m
kurgucu montajker, pevbestîner nd/nt
montajker, pevbestîner nd/nt
kurguculuk montajken, pevbestînerî m
montajkerî, pevbestînerî m
kurgulama 1. pevbestin, montajkirin sn 2. vehandin, honandin wj/m
1. pevbestin, montajkirin sn 2. vehandin, honandin wj/m
kurgulamak 1. pev beştin, montaj kirin sn 2. vehandin, honandin (di wêjeyê de) l/gh
1. pev bestin, montaj kirin sn 2. vehandin, honandin (di wêjeyê de) l/gh
kurgusal pevxistî.
spekulatîf rd
spekulatîf rd