Encamên lêgerînê
kural rêzik, distûr, rist.
1. rêzik m, rêzan m, rê û rêzik m, qayde n, qaîde n *gramer kuralları rêzikên rêzimanî 2. rê û rêzan, rê û rêbaz (ew prensîbên ku şekl didin libatên me) m
kural dışı 1. dijrêzik, derî rêzik, derî qayde, ji qayde der, awerte 2. fel rd
kural dışı olmak fel bûn
kural dışılık dijrêzikî, derî rêzikî, derî qaydebûn m
dijrêzikî, derî rêzikî, derî qaydebûn m
kurala aykırılık li deri rêzikê, li dijî qayde
kuralcı rêzikparêz, rêzikperest, qaydeperest rd
rêzikparêz, rêzikperest, qaydeperest rd
kuralcılık rêzikparêzî, rêzikperestî, qayde­perestî m
rêzikparêzî, rêzikperestî, qaydeperestî m
kuraldışı ji derveyî rêzikê.
bnr kural dışı
kurallaşma rêzikîbûn, qaydebûn m
rêzikîbûn, qaydebûn m
kurallaşmak rêzikî bûn, qayde bûn l/ngh
rêzikî bûn, qayde bûn l/ngh
kurallaştırma rêzikîkirin, qaydekirin m
rêzikîkirin, qaydekirin m
kurallaştırmak rêzikî kirin, qayde kirin, ki­rin qayde l/ngh
rêzikî kirin, qayde kirin, kirin qayde l/ngh
kurallı birêzik.
rêzikdar, qaydedar, biqayde, xweyrêzik rd
kurallı fiil lêkera rêzikdar, lêkera biqay­de rz
kuralsız bêrêzik.
bêrêzik, bêqayde rd
kuralsız fiil lêkera bêrêzik, lêkera bêqayde rz
kural qayde (n)
kurallı qaydeyin, -e
kurallı fiil karo qaydeyin (n)
karo qaydeyin (n)
kuralsız bêqayde (n)
kuralsız fiil karo bêqayde (n)
karo bêqayde (n)