Encamên lêgerînê
kulecergî m kahretme, verem etme
kulecergî bûn l/ngh kahrolmaktan hastalanmak, verem olmak
kulecergî kirin l/gh kahretmek, verem etmek
kulecergîbûn m kahrolmaktan hastalanma, verem olma
kulecergîkirin m kahretme, verem etme