Encamên lêgerînê
kudas kudas m
kudas m
kudandin m 1. katetme, alma (yol için gitme) 2. tüketme, tepme (yürüyerek aşma, bitirme, çokça yürüme) 3. sürme, devam etme 4. (acı duyarak) çekme 5. izleme, peşine düşme
l/gh 1. katetmek, almak (yol için gitmek) * hûn dê di saetekê de wê riyê bikudînin o yolu bir saatte alırsınız 2. tüketmek, tepmek (yürüyerek aşmak, bitirmek, çokça yürümek) 3. sürmek, devam etmek * çalaki sê saet kudand etkinlik üç saat sürdü 4. (acı duyarak) çekmek * bi wê birînê kudand, heta çû ber rehma Xwedê o acıyı çekti ta ki hakkın rahmetine kavuşana kadar 5. izlemek, peşine düşmek
kudas m kudas
kudandin domandin, berdewamî, berdewam kirin, demandin, dan domkirin, dan ajotin, domkirin, dewamkirin, berdewamkirin, domîn, ajotin, dom kirin, dewam kirin, berdewam bûn, rê çûn
kudandin/dikudîne/bikudîne 1. vekişîn 2. domandin *”dijminatî bi kuştinê, rê bi kudandinê”
kudandin lg. ramitene, kudenayene, dewam kerdene, dewamnayene
m. ramitis, kudenayis, dewamkerdis, dewamnayis n.