Encamên lêgerînê
kubarmak 1. 2. qure bûn (mec) l/ngh
1. 2. qure bûn (mec) l/ngh
kubaşmak zibareya hev kirin, palûteya hev kirin l/bw
zibareya hev kirin, palûteya hev kirin l/bw
kubat 1. bêteşe 2. bêteşe, qebe (kesê bêteşe) rd
1. bêteşe 2. bêteşe, qebe (kesê bêteşe) rd
kubatlık bêteşetî, qebetî m
bêteşetî, qebetî m
kuba m Küba
kubandin m eğme
l/gh eğmek
kubar m seher, tan ağartısı
kubar (ii) rd 1. kibar (davranış düşünce, duygu bakımında nazik olan kimse) 2. kibar (şık, seçkin) * cilekî kubar kibar bir elbise 3. gururlu, kuruntulu
kubara sibehê tan yeri
kubarî m 1. kibarlık 2. mec kuruntu
kubat nd/nt küfürbaz
kubatî m küfürbazlık
kubayî rd/nd Kübalı
kubar kaw û nazik
kubarî kawî û naziktî
kubar freundlich
gebildet
geschniegelt
höflich
Höflichkeit
raffiniert
stolz
vornehm
wohlerzogen
kubarî Eleganz
Stolz
Vornehmheit
kubar rd. nazik, kibar, narîn, torin, wezîr
kubarî m. nazikîye, kibarîye, narînîye, torinîye, nezaket, wezîrîye, kibarênî, nazikênî m.