Encamên lêgerînê
kuşku şik.
1. guman, gur û guman, şik, şek 2. bedgumanî, hawî, dilwasî, wehm psi/m
kuşku belirteci rengpîşeya gumanî rz
kuşku beslemek (veya kuşku duymak) gumana (yekî) tê Çûn, şika (yekî) tê çûn, şupha (yekî) tê çûn, şik birin (...), zen birin (...)
kuşku uyanmak şik birin (tiştekî), guman birin (tiştekî)
kuşkucu 1. gumanber, şikber 2. gumanber, şikber, septik fel/rd
1. gumanber, şikber 2. gumanber, şikber, septîk fel/rd
kuşkuculuk 1. gunıanbcrî, şikberî 2. gumanberî, şikbeıî, septîzm fel/m
1. gumanberî, şikberî 2. gumanberî, şikberî, septîzm fel/m
kuşkulandırma gumandarkirin, gumanbarkirin, şikdarkirin, şikbarkirin m
gumandarkirin, gumanbarkirin, şikdarkirin, şikbarkirin m
kuşkulandırmak şikberkirin.
gumandar kirin, gumanbar kirin, şikdar kirin, şikbar kirin l/gh
gumandar kirin, gumanbar kirin, şikdar kirin, şikbar kirin l/gh
kuşkulanma gumankirin, şikkirin, gumanbirin, şikbirin, gumandarbûn, gumanbarbûn, şikdarbûn m
gumankirin, şikkirin, gumanbirin, şikbirin, gumandarbûn, gumanbarbûn, şikdarbûn m
kuşkulanmak şikkirin.
guman kirin, şik kirin, guman birin, şik birin, gumandar bûn, gumanbar bûn, şikdar bûn, şik birin (..), şik çûn (...) l/gh
guman kirin, şik kirin, guman birin, şik birin, gumandar bûn, gumanbar bûn, şikdar bûn, şik birin (...), şik çûn (...) l/gh
kuşkulu şikber.
1. gumandar, gumanbar, şikdar, şikbar, biguman, dilbiguman, bişik 2. şikber, gumanber rd
1. gumandar, gumanbar, şikdar, şikbar, biguman, dilbiguman, bişik 2. şikber, gumanber rd
kuşkunlu biqûş, bipaldûm rd
biqûş, bipaldûm rd
kuşkunsuz 1. bêqûş 2. qûşlêqetiyayî, peri­şan (mec) rd
1. bêqûş 2. qûşlêqetiyayî, perîşan (mec) rd
kuşkusuz 1. bêguman, bêşik rd 2. bêguman, bêşik h
1. bêguman, bêşik rd 2. bêguman, bêşik h
kuşkuya düşmek ketin şikê, ketin gumanê
jê ketin gumanê (an jî şikê)
kuşkuşe rd atmasyoncu, haddinden fazla yalan atan
kuşkuşetî m atmasyonculuk, haddinden fazla yalan atma
kuşku guman (n), şik (n)
kuşkulanmak guman kerdene, şik kerdene
kuşkulu gumankerda (m), gumankerde (n); şikkerda (m), şikkerde (n)