Encamên lêgerînê
krîpto m 1. kripto 2. kripto (siyası görüşünü dışa yansıtmayan)
krîptolog nd/nt kriptolog
krîptolojî m kriptoloji
krîpton kîm/m kripton (kısaltması Kr)