Encamên lêgerînê
kov xeyb, xeyb û xûb m
kov etmek xeyb kirin
kova cerdel, sitil.
(I) 1. gerdel, dewl, dewlik, delûv, dol, bêdrok, vêdrok, dolik, bêdroş, çelt 2. kulek (ji bo taxim û kalevanê ku pir gol dixwe) (argo) m (II) qamîş, qamir (çeşîdek qamîşê ku di avzêmkan de hêşîn dibe) n
Dewlik, Delew, Polan (burcê Dewli­ke) m
Dewlik, Delew, Polan (burcê Dewlikê) m
kova (i) 1. gerdel, dewl, dewlik, delûv, dol, bêdrok, vêdrok, dolik, bêdroş, çelt 2. kulek (ji bo taxim û kalevanê ku pir gol dixwe) (argo) m
kova (ii) qamîş, qamir (çeşîdek qamîşê ku di avzêmkan de hêşîn dibe) n
kova burcu polan.
kovalama 1. qewirandin, rewiqandin, qewi­tandin, daneger, beridan 2. bipeyketin 3. lipeybûn m kovalamaca birê, pîtros m
1. qewirandin, rewiqandin, qewitandin, daneger, berîdan 2. bipeyketin 3. lipeybûn m
kovalamaca birê, pîtros m
kovalamak 1.dervekirin, qewirandin. 2.dan pey, teqizandin.
1. qewirandin l/gh, rewiqandin l/gh, qewitandin l/gh, ger dan l/gh, berî (yekî) dan l/bw 2. bi pey ketin, ketin pey (yekî), dan dû (yekî) *geçenlerde ay ışı­ğında üç atlıyı kovalamış çendê berê di tavehîvê de bi pey çend siwaran ketibû l/bw 3. li pey bûn *geceler gündüzleri, gündüzler geceleri kovalar şev li pey rojan, roj li pey şevan in l/bw
1. qewirandin l/gh, rewiqandin l/gh, qewitandin l/gh, ger dan l/gh, berî (yekî) dan l/bw 2. bi pey ketin, ketin pey (yekî), dan dû (yekî) * geçenlerde ay ışığında üç atlıyı kovalamış çendê berê di tavehîvê de bi pey çend siwaran ketibû l/bw 3. li pey bûn * geceler gündüzleri, gündüzler geceleri kovalar şev li pey rojan, roj li pey şevan in l/bw
kovalanmak 1. hatin qewirandin, beri (ye­kî) hatin dan 2. bi pey hatin ketin l/tb
1. hatin qewirandin, berî (yekî) hatin dan 2. bi pey hatin ketin l/tb
kovalayış 1. qewirandin, beridan 2. bipey­ketin 3. lipeybûn m
1. qewirandin, berîdan 2. bipeyketin 3. lipeybûn m
kovalık erda qamîşan, erda qamiran nd
erda qamîşan, erda qamiran nd
kovan pêtag.
1. kewar, kuwar, pêtag, gurbik (ji bo mêşên hingiv) 2. qewan, kuvan (qewanê fişekan) m
1. kewar, kuwar, pêtag, gurbik (ji bo mêşên hingiv) 2. qewan, kuvan (qewanê fişekan) m
kovancılar Qovanciyan (Navçeyeke girêdayî Xarpêtê)
kovanlık dinbaşk, mêşevank, mêşîldan, cihê kewaran (cihê mêşên hingiv) m
dinbaşk, mêşevank, mêşîldan, cihê kewaran (cihê mêşên hingiv) m
kovboy kowboy n
kowboy n
kovcu gilîgerin, xeybker nd/nt
gilîgerîn, xeybker nd/nt
kovculuk gilîgerînî, xeybkerî m
gilîgerînî, xeybkerî m
kovdurmak dan qewirandin l/lb
dan qewirandin l/lb
kovlama xeyb, xeyb û xûba m
xeyb, xeyb û xûba m
kovlamak xeyba (yekî) kirin, xeyb û xûba (yekî) kirin l/bw
xeyba (yekî) kirin, xeyb û xûba (yekî) kirin l/bw
kovma 1. qewirandin, qewitandin, deherandin, berdan 2. derkirin, derêxistin 3. axêzkirin, qewirandin, berdan (ji kar derxistina yekî) m
1. qewirandin, qewitandin, deherandin, berdan 2. derkirin, derêxistin 3. axêzkirin, qewirandin, berdan (ji kar derxistina yekî) m
kovmak derkirin, qewirandin, qewitandin.
1. qewirandin l/gh, qewitandin l/gh, raqewirandin l/gh, tewisandin l/gh, deherandin l/gh, berî (yekî) dan l/bw, ber­dan (yekî) l/gh, kirin der l/gh, berederî ki­rin l/gh, dan ger l/gh *kapıya gelen çal­gıcıları kovdu sazbendên ku hatibûn ber derî qewirandin l/bw 2. derkirin, kirin der, derêxistin, derxistin, veder kirin (ji cihekî kirin der) *onu evden zor kovduk me ew ji malê bi zorekê kire der l/gh 3. berî (ye­kî) dan l/bw, qewirandin l/gh, axêz kirin (ji bo ji kar derxistina yekî) l/gh 4. dawî lê anîn, ji navê rakirin l/bw
1. qewirandin l/gh, qewitandin l/gh, raqewirandin l/gh, tewisandin l/gh, deherandin l/gh, berî (yekî) dan l/bw, berdan (yekî) l/gh, kirin der l/gh, berederî kirin l/gh, dan ger l/gh * kapıya gelen çalgıcıları kovdu sazbendên ku hatibûn ber derî qewirandin l/bw 2. derkirin, kirin der, derêxistin, derxistin, veder kirin (ji cihekî kirin der) * onu evden zor kovduk me ew ji malê bi zorekê kire der l/gh 3. berî (yekî) dan l/bw, qewirandin l/gh, axêz kirin (ji bo ji kar derxistina yekî)l/gh 4. dawî lê anîn, ji navê rakirin l/bw
kovucuk qulêrik, adese bot/m
qulêrik, adese bot/m
kovuk 1. şaxor, şeqîf, şeqaf (ji bo ên çiya) 2. qawêr, qulêr, qulor, qul, qul û qawêr, quloxe, kov, kovik (ji bo dar û tiştên din) *diş kovuğu qawêra diran *ağaç kovuğu qulora daran 3. berqef (şikeft) m
1. şaxor, şeqîf, şeqaf (ji bo ên çiya) 2. qawêr, qulêr, qulor, qul, qul û qawêr, quloxe, kov, kovik (ji bo dar û tiştên din) * diş kovuğu qawêra diran * ağaç kovuğu qulora daran 3. berqef (şikeft) m
kovulma qewirîn, qewitîn m
qewirîn, qewitîn m
kovulmak 1. qewirîn, qewitîn l/ngh 2. hatin qewirandin, hatin qewitandin l/tb
1. qewirîn, qewitîn l/ngh 2. hatin qewirandin, hatin qewitandin l/tb
kovuluş qewirîn, qewîtîn m
qewirîn, qewîtîn m
kovuntu qewirandî, qewitandî, berîdayî rd
qewirandî, qewitandî, berîdayî rd
kovuş qewirandin, qewitandin m
qewirandin, qewitandin m
kovuşturma peyketin, teqîbat m
peyketin, teqîbat m
kovuşturmak peyketin.
bi pey (...) ketin l/bw, teqîbat kirin (lêgerîn û lêpirsîna der barê kesê ku tê gotin tawanbar e) l/gh
bi pey (...) ketin l/bw, teqîbat kirin (lêgerîn û lêpirsîna der barê kesê ku tê gotin tawanbar e) l/gh
kov n kenar
m 1. kambur (insanlar için) 2. rd kambur (kamburu olan)
kov dan kamburleşmek
kov (i) m 1. huni 2. kovuk (oyuk durumda olan bir şeyin iç bölümü)
kov (ii) m kov, dedikodu
kov (iii) mat/fiz rd iç bükey, obruk
kov bûn l/ngh kamburlaşmak
kov kirin l/gh kamburlaştırmak
kovan m üzüntü, tasa, keder
kovanbar rd üzüntülü, kederli
kovandar rd üzüntülü, tasalı
kovandarî m üzüntülülük
kovanî (mat/fiz) rd iç bükey
kovar dergi, mecmua.
m dergi, mecmua
kovara mehane aylık dergi
kovara nîvmehî onbeş günlük dergi
kovara pazdeh rojî onbeş günlük dergi
kovara salane yıllık dergi
kovara sêmehî üç aylık dergi
kovara werzane mevsimlik dergi
kovarger m dergici
kovargerî m dergicilik
kovarok m dergi, dergicik
kovbûn m kamburlaşma
kovbûnî m kamburluk
kovbûyîn m kamburlaşış
kovdar rd obruklu
kove n kanava, kanaviçe
kovek m kenarlık kumaş
kovel rd 1. kıvırcık 2. spiral şekil
kovel dan spiral şekil almak * mar kovel daye yılan spiral şekil almış
kovên gurçikê böbrek piramitleri
kovî yabani.
rd 1. dağlı 2. yabanî, vahşi (hayvan) 3. yabanıl, yabanî (ilkel bir durumda yaşayan insan)
kovî bûn l/ngh yabanîleşmek, yabanıllaşmak
kovîbûn m yabanîleşme, yabanıllaşma
kovîçêr m otlak, çayırlık, mera
kovik m 1. huni 2. külah (içine bazı şeyleri koymak için huni biçiminde kap) * kovika besteniyê dondurma kulahı 2.rd külah (bu kabın alabileceği miktar)
kovik şûşeyê şişeye sıvı doldurma hunisi
kovik (ii) mat/rd konkav
kovik (iii) m 1. kovuk (oyuk durumda olan bir şeyin iç bölümü) 2. bot kovucuk 3. bot kadehçik * kovikên belotên maziyan palamut meşesinin kadehçikleri 4. bot topur
kovik (iv) m kurutulmuş dolmalık biber, patlıcan
kovika meşkê tuluk hunisi
kovikî rd 1. hunivari 2. konkavca
kovîşk m diz
kovîtî m yabanîlik, yabanıllık
kovkarik bot/m mantar
kovkirin m kamburlaştırma
kov 1. xwarbûna ber bi hundir ve 2. hotik
(navdêr, mê) mastêrk, kovik, amana mirov şileyan tê re dike amanek devteng.
Bikaranîn: Lêker: kov bûn, kov kirin. Navdêr: kovbûn, kovkirin Rengdêr: kovbûyî, kovkirî.
Herwiha: kovik, kovk.
: kovane, kovî
kov bûn (lêker)(Binihêre:) kov
kov kirin (lêker)(Binihêre:) kov
koval helezonî, levaliyayî
kovan 1. xem û keder 2. derd û keser 3. bêrî
(navdêr, mê) kovan: hesret, derd, xem, kul, keder, keser, elem, êş, jan, ezyet, azar(navdêr, nêr) Kovan: navek zelaman e.
ji wêjeyê: Ji kovana te şîrînê dinalim şubhê goyînê dirêjim histirên xwînê wekî taviyêd baranê.(Melayê Cizîrî).
: bêkovan, bêkovanî, bêkovanîtî, bêkovantî, bikovan, bikovanî, bikovanîtî, bikovantî, kovandar, kovandarî, kovandarîtî, kovandartî, kovander, kovanderî, kovanderîtî, kovandertî, kovandêr, kovandêrî, kovandêrîtî, kovandêrtî, kovanî, kovankêş, kovankêşî, kovankêşîtî, kovankêşt
kovanbar (rengdêr) kesirî, keribi, kedirî, bujma, kedirandî, kesirandî, keserkûr, dilbikul.
ji: kovan +-bar
kovandar (rengdêr) xemgîn, melûl, derdgiran, xemxur, têrxem.
ji: kovan + -dar.
Bikaranîn: Lêker: kovandar bûn, kovandar kirin. Navdêr: kovandarbûn, kovandarkirin Rengdêr: kovandarbûyî, kovandarkirî.
: kovandarî, kovandarîtî, kovandartî
kovandar bûn (lêker)(Binihêre:) kovandar
kovandar kirin (lêker)(Binihêre:) kovandar
kovandarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) kovandar
kovandarbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kovandar
kovandarî (navdêr, mê) rewşa kovandarbûnê, dil man, silbûn, xemgînî, melankolî, kewgirî, keser, derd.
ji: kovandar + -î
kovandarkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kovandar kirin
kovandarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kovandar
kovane (rengdêr) bi awayekî kov.
ji: kov + -ane
kovanî (navdêr, mê) rewşa kovanbûnê, şînî.
ji: kovan + -î
kovanitî (navdêr, mê) xemgîtînî.
ji: kovan +-itî
kovankî (navdêr, mê) bi kevanî.
ji: kovan +-kî
kovar weşana li gorî demeke diyarkirî
(navdêr, mê) magazîn, jornal, cerîde, micele, weşanek anku belavokek mehane yan hefteyane yan demsalane, belavok, namilke.
Herwiha: govar gowar.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کۆڤار.
Têkildar: rojname pirtûk.
Bide ber: komar.
ji: Ji kom + -ar, hevreha komar, komele, wergerra collection (berhevok) ya fransî yan jî wergerra dergi (kovar) ya tirkî (ji derlemek: berhev kirin, kom kirin, hevreha dernek: komele) ku ew jî wergerra yekser ya collection ya fransî ye. Bi analojiyê li gel peyvên gotar û nivîsar. Sebebê ku ev peyv kovar e û ne komar e ew e ku komar bi maneya cimhûriyet hatiye veqetandin yan jî ji ber ku meyla kurmancî heye ku m dike v..
: kovargêrr kovargêrrî kovarî kovarvan kovarvanî
kovardank (navdêr) Kovardank cikê ku kovarfiroş û rojnamefiroş kovaran datîninê. Kovardank dibe ji lekê an ji tiştekî metal an jî ji textan hatibe çêkirin
kovarî (navdêr, mê) rewşa kovarbûnê.
ji: kovar + -î
kovarvan (navdêr, mê) nivîserê kovarê.
ji: kovar +-van
kovarvanî (navdêr, mê) karê kovarvanan.
ji: kovarvan + -î
kovbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) kov
kovbûnî (navdêr, mê) xûzbûnî, kûzbûnî, qilûzbûnî, qilozbûnî, bûlbûnî, qovbûnî, qilombûnî.
ji: kov +-bûnî
kovbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kov
kovel (rengdêr) pêçokeyî, helezonî, tiştê li hev werdayî, li hev pêçayî: marê kovel: marê ku xwe li xwe pêçayî, xwe li xwe werdayî.
Herwiha: koval.
ji wêjeyê: Koremar kovel in li dor Şengal Tim jehr dirêjin ser dilê Şengal Ji http://ks0111.www.hamohost.net/modules.php?nameNews&filearticle&sid650
kovî 1. hov 2. wehşî
kovîçer (navdêr, mê) çergeh, cefen, êlax, lewer, goran, çere, giyageh, mezrik, zozan, mêrg, çîmen, çayîr, cihê ku sewal lê diçerin, erdê ku heywan giyayê nedirûyî lê dixwin.
Herwiha: kovîçêr, kûvîçer, kûvîçêr.
ji: kovî + çer
kovik alava rêtinê ya ku pê tiştê avî li derdaneke devbiçûk tê neqilkirin *aqil, bi kovikê nekirine seriyan
kovika qûnê qelîşteka ku li nava her du hêtan e
kovîtî (navdêr, mê) pesarîtî, hovîtî.
ji: kov +-îtî
koviyane (rengdêr) hovane, wehşiyane, wehşetnak.
Herwiha: kûviyane.
ji wêjeyê: Ew bi hêrseka koviyane îftîrayan dike bingehê şêla xwe, goya nivîs ” şikandina nîrê kolonyalîzmê û serxwebûnê wek bi zirar û ne mumkin” dide xuyakirin, goya ji bo rasyonalkirina siyasetên ku bêstatûbûn û teslîmiyetê ferz dikin hewl dide, goya pişta siyaseta dewletê digire.(Mûrad Ciwan: Bangeke bêtalih, Netkurd.com, 9/2009.
ji: kovî + -yane
koviye (Zazaki) (rengdêr). Bi kurmancî: kûvî
kovkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kov kirin
kovkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kov
kovan sorrow, grief
kovandar melancholy, sorrowful, sad
kovar journal; magazine
f. journal
kovî wild, untamed, savage
(adj.) wild
wild, ferocious
wild, ferocious
kovan Unfug
kovar Zeitschrift
kovî wild
kovik Trichter
kov rd. mot. konkav, kovkan
m. bul, kuz, quliz, xuz, nux, kov, guiz, kwîz, kuîz rt.
kov kirin lg. . bul kerdene, kuz kerdene, quliz kerdene, xuz kerdene, nux kerdene, kov kerdene, bulnayene
kovan m. derd n., kesere m., kedere m.r izdirab n.r elem n.
kovanbar rd. keserin, axînin, dejin, derdin,jandar, kulin, elemdar, kederin, axîndar
kovanî rd. mat. konkav, kovkan
kovar m. kovare, govare, dergîye m.
kovara hefteyî n. kovara hefteyî m.
kovara mehane n. kovara asmane, kovara mangane m.
kovara salane n. kovara seraneye, kovara seranîye m.
kovargerî m. kovarîye, kovarênî m.
kovarok m. kovareke m.
kovbûn lng. . bul bîyene, kuz bîyene, quliz bîyene, xuz bîyene, nux bîyene, kov bîyene, war bîyene
m. bulbîyayis, kuzbîyayis, qulizbîyayis, xuzbîyayis, nuxbîyayis, kovbîyayis, warbîyayis n.
kovî m. bulîye, kuzîye, qulizîye, xuzîye, kuzênî, bulênî m.
rd. kovî, koyî, kuvî
kovî bûn lng. kovî bîyene, hov bîyene, yabanî bîyene, koyî bîyene, wehsî bîyene, çolî bîyene
kovik m. kovik, mastêr n.
kovîtî m. kovîyîye, kovîyênî, kovîtîye m.
kovkirin m. bulkerdis, kuzkerdis, qulizkerdis, xuzkerdis, nuxkerdis, kovkerdis, bulnayis n.
kov bakınız: xow (n)
kovare (m) dergi
kovboy (n) bakınız: kowboy (n)
kovî -ye, 1)dağlı 2)yabani, yabanıl, vahşi
kovî, -ye yabani
kovik (n) 1)huni 2)koni
kovikin -ekonik
kova sitil (n), hilke. (n), beroş (n), qove (n)
kovalama fetilnayîş (n), serebisernayîş (n)
kovalamak fetilnayene, serebiser nayene
kovan (arı kovanı) kuware (n), kuwareyê hingan (n), kuwareyê mêsa hingimênî (n), pêtage (m), pêtaga hingimênî (m), şitile (n)
kovma fetilnayîş (n)
kovmak fetilnayene
kovuşturma taqîbkerdiş (n), taqîbat (n)
kovuşturmak taqîb kerdene
kovan kovan, kul, xem, derd, keser, keder
koverto namedank, zerf.
kovri niximandin.