Encamên lêgerînê
korku tirs, xof.
1. tirs, hêbil *hırsız korkusuyla yatmıyorum ji ber tirsa ji dizan ez ranakevim 2. heras, perwa, tirs (di wateya en­dîşeyi de) *yanlış yapar korkusuyla ... ji ber tirsa ku wê şaşî bike... 3. xetere, talûke *yollarda korku kalmadı li riyan xetere nema 4. tirs, xof, saw, sehm psi/m
korku dağları bekler (veya korku dağları aşırır) tirs li her de­rî heye
korku dolu têrtirs, xofkêş
korku düşmek tirs ketin nava (yekî)
korku ne­dir bilmemek tirs li balê tune bûn
korku saç­mak (veya korku salmak) tirs kirin zikê (yekî), saw kirin ser (yekî)
korku verici sehmnak, sawdar, xofdar, tirsnak, tirsda, tirsdêr
korku vermek tirsa xwe kirin ser (yekî), sawa xwe kirin ser (yekî), xofa xwe kirin ser (yekî)
korkudan altına etmek ji tirsan bi binê xwe de kirin, bi xwe de rîn
korkudan kaçacak delik aramak firtê firtê revîn
korkudan sıçramak hilciniqîn.
korkulmak 1. jê tirsîn *öyle şeylerden korkulur mu? ma mirov ji tiştê wisa di­tirse? l/ngh 2. jê endîşe hatin kirin, jê ha­tin tirsîn, tirsa (yekî) ew bûn *fırtınanın çıkacağından korkuluyor tirs ew e ku firtûne rabe l/bw
1. jê tirsîn * öyle şeylerden korkulur mu? ma mirov ji tiştê wisa ditirse? l/ngh 2. jê endîşe hatin kirin, jê hatin tirsîn, tirsa (yekî) ew bûn * fırtınanın çıkacağından korkuluyor tirs ew e ku firtûne rabe l/bw
korkulu bitirs.
1. tirsnak, bitirs 2. tirsnak, xetemak rd rüya xewna xerab
korkulu rüya görmekten uyanık yatmak yeğdir (veya korkulu düş görmekten uyanık yatmak yeğdir) nîvê rê nîvê zirarê ye, serê ku neêşê benikan lê girê mede
korkuluk nerde, batirsok, reşe, rendol.
1. reşe, batirsok, reşûpêş (ev di nav zevî, bexçe û hwd. de tê bikaranîn) m 2. arde, cax (caxên li dora nêrdewanê) n 3. reş, reşe (ji bo kesê bêkêr) (mec)
1. reşe, batirsok, reşûpêş (ev di nav zevî, bexçe û hwd. de tê bikaranîn) m 2. arde, cax (caxên li dora nêrdewanê) n 3. reş, reşe (ji bo kesê bêkêr) (mec)
korkunç gihansûz, tirsehêz.
1. hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, tirsehêz, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz (tiştê ku tirs û sawê dide mi­rov) *korkunç bir yüzü vardı rûçikekî wî yê hêwilnak hebû 2. ecêb, ecayîb, seyr, muthîş (tiştê ku bi taybetiya xwe şaşwaziyê dide mirov) *korkunç bir anlatım vegotineke ecêb 3. ecêb, seyr, ecayîb (pir zêde, aşirî) *sinema korkunç kalabalık­tı sinema ecayîb qerebalix bû 4. zor, fela­ket (tiştê ku ji berê tebatî nayê mirov) *korkunç bir ağrı êşeke zor rd
1. hêwilnak, erjeng, hhêbilnak, herasewer, tirsehêz, sehmkar, tirsnak, girtole, sehmnak, sawdar, xofdar, tirsda, tirsdêr, giyansûz (tiştê ku tirs û sawê dide mirov) * korkunç bir yüzü vardı rûçikekî wî yê hêwilnak hebû 2. ecêb, ecayîb, seyr, muthîş (tiştê ku bi taybetiya xwe şaşwaziyê dide mirov) * korkunç bir anlatım vegotineke ecêb 3. ecêb, seyr, ecayîb (pir zêde, aşirî) * sinema korkunç kalabalıktı sînema ecayîb qerebalix bû 4. zor, felaket (tiştê ku ji berê tebatî nayê mirov) * korkunç bir ağrı êşeke zor rd
korkunçlaşma herasewerbûn, hêwilnakbûn, erjengbûn, sehmkarbûn, tirsnakbûn, tirsehêzbûn m
herasewerbûn, hêwilnakbûn, erjengbûn, sehmkarbûn, tirsnakbûn, tirsehêzbûn m
korkunçlaşmak herasewer bûn, hêwilnak bûn, sehmkarbûn, erjengbûn, tirsnak bûn, tirsehêz bûn l/ngh
herasewer bûn, hêwilnak bûn, sehmkar bûn, erjengbûn, tirsnak bûn, tirsehêz bûn l/ngh
korkunçluk 1. eıjengî, tirsehêzî, hêwilnakî, giyansûzî, sehmkarî, tirsnakî 2. ecêbî, ecayîbî, seyri m
1. erjengî, tirsehêzî, hêwilnakî, giyansûzî, sehmkarî, tirsnakî 2. ecêbî, ecayîbî, seyrî m
korkunun ecele fay­dası yok feydeya tirsê tune
korkusuz bêtirs.
1. bêtirs, bêgef, tirsnezan, bêperwa, netirs, bêgeh 2. bêxetere, bêmetirsî rd
1. bêtirs, bêgef, tirsnezan, bêperwa, netirs, bêgeh 2. bêxetere, bêmetirsî rd
korkusuzca bêtirsane, bêperwatî, biste h
bêtirsane, bêperwatî, biste h
korkusuzluk 1. bêtirsî, bêgefî, tirsnezanî, bêperwatî 2. bêxeteretî, bêmetirsîtî rm
1. bêtirsî, bêgefî, tirsnezanî, bêperwatî 2. bêxeteretî, bêmetirsîtî rm
korkutma tirsandin m
tirsandin m
korkutmaca tirsandin, çavtirsandin (libat û kira ku bi mebesta çavtirsandinê tê kirin) m
tirsandin, çavtirsandin (libat û kira ku bi mebesta çavtirsandinê tê kirin) m
korkutmak tirsandin, bizdandin.
1. tirsandin *onu iyice korkut­muşlar ew têr baş tirsandine 2. tirsandin, endîşedar kirin *bu gidişat bizi korku­tuyor ev qewmin me ditirsînin 3. çav tir­sandin l/gh
1. tirsandin * onu iyice korkutmuşlar ew têr baş tirsandine 2. tirsandin, endîşedar kirin * bu gidişat bizi korkutuyor ev qewmîn me ditirsînin 3. çav tirsandin l/gh
korkutucu tirsdêr, tirsîner, tirsnak, çavşikên rd
tirsdêr, tirsîner, tirsnak, çavşikên rd
korkuya kapılmak tirs jê re çêbûn, saw jê re çêbûn, saw jê girtin, bi tirsê ketin, çokên (yekî) sit bûn
korkuya kapıl­mak tirs kirin zikê xwe, saw kirin zikê xwe, bi tirsê ketin, çav gewr kirin, saw lê çêbûn, tirs lê peyde bûn
korkuyu yenmek tirs şikandin
korkud m kışın gelişi, bu dönem 21 Aralığa denk geliyor