Encamên lêgerînê
korî (i) m 1. körlük (kör olma durumu) 2. körlük (dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş) 3. körlük (gerçeği görmeme durumu) 4. körlük (bitkilerin tomurcuk vermemesi durumu)
korî (ii) m toplanma, bir araya gelme
korîdor m koridor
korîk rd 1. kısık (göz kapakları için; hafifçe aralanmış, yumulmuş olan) 2. sönük, kısık * dengê korîk kısık ses 3. ölü, ölgün (ışık için) * qendîla korîk ölü kandil
korîk kirin l/gh 1. kısmak 2. sönüklendirmek
korîkî rd/h 1. kısıkça 2. ölgünce
korîkî bûn l/ngh 1. kısılmak (ses için) 2. kısılmak (göz için)
korîkî kirin l/gh kısmak (göz için; biraz kapamak) * çavên xwe korîkî kirin gözlerini kıstı
korîkîbûn m 1. kısılma (ses için) 2. kısılma (göz için)
korîkîkirî rd kısık, kısılmış (göz için; biraz kapatılmış)
korîkîkirin m kısma (göz için; biraz kapama)
korîkîtî m kısıklık
korîkkirin m 1. kısma 2. sönüklendirme
korîm m ölüm
korîndon jeo/m korindon
korîşkî rd 1. kısıkça 2. sönükçe 3. yumuk, yumulu
korîşkî bûn l/ngh yumulmak, kısılmak (kapanır gibi olmak, göz için)
korîşkîbûn m yumulma, kısılma (kapanır gibi olma, göz için)
korîtî m körlük, âmâlık
korîtîya netimî geçici körlük
korîtîya qismî kısmî körlük
korîtk bot/m bir tür ot
korîzan geri zekalı.
rd geri zekâlı (kavrama yeteneği kıt)
korîzanî m geri zekâlılık
korî (navdêr, mê) rewşa korbûnê, zana, dîtaneyî, xwendin, korbûn, nebînatî, korayî, kwîrî, koranî, kozik, pawan, dom, kor, gom, gov, koreyî.
ji: kor + -î
korîcax (navdêr) ya ku gorukê (zarok) xwe tune
korîdor (navdêr, mê) dalan, dehliz, nêvko, navbirr, bersifk, salona dirêj û teng ya ku ode li ber hene, nihanî, eywan, veranda.
ji: Bi rêya inglîzî corridor ji îtalî corridore (> corridoio) ji correre (bezîn)
korîgan cureyekî ketan e û kulîlksor e
korîk (navdêr, mê) dewixî.
ji: korî +-k
korîkî (navdêr, mê) dewixokî.
ji: korî +-kî
korîkî kirin (lêker) kuskusandin, qîç kirin, mûç kirin, qutandin, kirkisokî kirin.
ji: korîkî + kirin
korîzan (navdêr, mê) kêmheş, famkor, tuxt, kêmhiş, kêmaqil, ko refehm, gêl.
ji: korî +-zan
korî m. korîye, koranîye, korênî, korayîye m.
korî zanyarî m. akade m., dibistano berz, wendegeho berz n.
korîk rd. debirîyaye (veng)
korîkî rd. debirîyaye, debirîyayî
korîskî rd. werênaye, miçiknaye, pênaye, duginaye
korîtî m. korîye, korayîye, korênî, korayîye m.
korîzan rd. famkor, vîrekor, kêmhes, kêmaqil, kêmmezg, bêfam, korefam, korfêm, bêfehm
korîzanî m. famkorîye, vîrkorîye, bêfamîye, korefamîye m.