Encamên lêgerînê
komalık ê di rewşa komayê
komalık et­mek 1) (yek) kirin komayê, (yek) felç ki­rin (ji ber lêxistinê) 2) (yek) têr behicandin
komalık olmak ji hal de ketin
komal m toplum
komala seretayî ilkel toplum
komalayetî m toplumsallık
komale m toplum
komaleyetî m toplumsallık
komalgeh m toplu olarak yaşanılan yer
komalî bûn l/ngh toplumsallaşmak
komalîbûn sos/m toplumsallaşma
komal m. komel, cemat, komsar n.
m. komele, komsare, dernege m.
komaleyatî rd. sosyal, komelî, komelên, îçtimaî
komalî rd. sosyal, komelî, komelên, îçtimaî