Encamên lêgerînê
koşîn çekişmek.
m 1. uğraşma (bir işi başarmaya çalışma) 2. uğraşma (bir iş üzerinde sürekli çalışma) 3. çabalama (zor bir durumdan kurtulmak için) 4. mücadele etme, didinme
l/ngh 1. uğraşmak (bir işi başarmaya çalışmak) 2. uğraşmak (bir iş üzerinde sürekli çalışmak) * ez çi qas koşîyam jî ez bi ser neketim ne kadar uğraştıysamda beceremedim 3. çabalamak (zor bir durumdan kurtulmak için) 4. mücadele etmek, didinmek