Encamên lêgerînê
klor klor, elementeke ku nimroya wê ya atomî 17 û giraniya wê ya atomi jî 35,5 û kurtebêjeya wê CI ye kîm/m
klor, elementeke ku nimroya wê ya atomî 17 û giraniya wê ya atomî jî 35,5 û kurtebêjeya wê Cl ye kîm/m
klorbidrat klorhîdrat kim/m
klorhidrat klorhîdrat kîm/m
klorhidrik klorhîdrîk (di gotina klorhîdrîk asî tê de dibihure) m
klorhîdrîk (di gotina klorhîdrîk asîtê de dibihure) m
klorik klorîk (di gotina klorîk asîtê de dibihure) m
klorîk (di gotina klorîk asîtê de dibihure) m
klorlama 1. klorkirin 2. lêreşandina klorê m
1. klorkirin 2. lêreşandina klorê m
klorlamak 1. klor kirin l/gh 2. klor reşandin (di şer û hwd. de) l/bw
1. klor kirin l/gh 2. klor lê reşandin (di şer û hwd. de) l/bw
klorlanmak hatin klorkirin l/tb
hatin klorkirin l/tb
klorlu klordar, biklor rd
klordar, biklor rd
klorofil klorofil bot/m
klorofîl bot/m
kloroform kloroform kîm/m
kloroform kîm/m
klorölçer klorpîv m
klorpîv m
klorometri klorpîv, klorometrî m
klorpîv, klorometrî m
kloroplast kloroplat bot/m
kloroplast bot/m
kloroz 1. kloroz (kêmxwîniya ku bi piranî di keçên ciwan de tê dîtin ku ji ber kêmbûna hejmara xwînsorikan çêdibe) 2. kloroz (nexweşîna di riwekan de ku pelên wan zerhimî dibin) m
1. kloroz (kêmxwîniya ku bi piranî di keçên ciwan de tê dîtin ku ji ber kêmbûna hejmara xwînsorikan çêdibe) 2. kloroz (nexweşîna di riwekan de ku pelên wan zerhimî dibin) m
klorür klorur kîm/m
klorur kîm/m
klorürlendirmek klorur kirin Mm l/ggh
klorurî kirin kîm l/ggh
klor kîm/m klor (kısaltması Cl)
klor kirin l/gh klorlamak
klor lê reşandin l/bw klorlamak, klor serpmek
klordar rd klorlu
klorhîdrat kîm/m klorhidrat
klorhîdrîk m klorhidrik
klorîk m klorik
klorkirî rd klorlu, klorlanmış
klorkirin m klorlama
klorofîl bot/m klorofil
kloroform kîm/m kloroform
klorometrî m klorometri, klorölçer
kloroplast bot/m kloroplast
kloroz m kloroz
klorpîv m klorölçer, klorometri
klorur kîm/m klorür
klorurî kirin kîm l/gh klorürlendirmek
klor m. klor n.
klor kirin lg. . klornayene, klor kerdene
klordar rd. klorin
klorofîl m. klorofîl n.
kloroform m. kloroform n.
klorpîv m. klorpême m.
klorur m. klorur n.