Encamên lêgerînê
kiwê kû, kû der, kîj cî, kîjan cih: le kiwê li kû, li kû ve, li kû derê
le kiwêwe ji kû ve, ji kû, ji kû derê
kiwêle kole, xulam, xizmetkar, berdestk
kiwêledar koledar, xwediyên koleyan, kesên kole hene
kolekirî, kesên hatine kolekirin
kiwêledarî koledarî, pergala / sîstema hebûna / kolekirina / firotina / kirîna / xwedîkirina mirovan wek kole
kiwêletî bn kiwêleyî
kiwêleyî koleyî, koletî, rewşa koleyan
kiwênderî kûderî, xelkê kîj derê / deverê / bajarî / welatî: Êwe kiwênderîn? Hûn kûderî ne? Hûn ji kû ne?
kiwêr kor, kore, ya / yê nikare (ti tiştî bi çavên xwe) bibîne
bêûcax
(kaniya) hişk(bûyî)
kiwêra (di) kû re, (di) kêrê re, çawan wa zû: Kiwêra hatît!? Kû re hatî!? Çawan wa zû hatî!?
kiwêrane korane, mîna koran
kiwêraw korav, ava hêdîka dimeşe (ya çem / rûbar)
kiwêrayî bn kiwêrî
kiwêrdere kordere, ava / çemê / rûbarê çikbûyî / hişkbûyî
kiwêredê gundên varê / avarê, gundên marjînal
kiwêrekanî korekanî, kaniya hişkbûyî, kaniya (êdî / niha) av jê nayê
kiwêremar koremar
kiwêremûşe şêlîbîn, kesa/ê bi çavên xwe baş nabîne
kiwêrerê korerê, rêya dawî lê tê û bi derek din ve naçe
tengerê, rêya teng
kiwêreşeqam korekolan, korekuçe, kuçeya / kolana dawî lê tê û bi derek din ve naçe
kiwêrewerî tengasî, tengavî, rewşa dijwar
kiwêrî korî, koreyî, kortî, korbûn
kiwêstan zozan, deverên hîn(ik) yên (t koçer) havînan lê dijîn dema ji germiya li deştan direvin, dijw. deşt
kiwêstanî zozanî
kiwêt (hespên) kihêl
kiwêwe kû ve, kû de: Le kiwêwe gerawît? Ji kû ve vegeriyayî?
kiwêxa axa, muxtar, serokê / serdarê gundekî / hozekî / êlekî / eşîrekî
kiwêxayetî axatî, muxtarî, serdarî