Encamên lêgerînê
kitm rd kayıtsız (nüfus kütüğünde kaydı olmayan)
kitm kirin hakkını inkar etmek
kitm (i) m karalama * kitma yêk û dû kirin birbirlerini karalamak
kitm kirin (i) l/gh karalamak
kitm kirin (ii) l/gh hakkını inkar etmek
kitmkirin (i) l/gh karalama
kitmkirin (ii) m hakkını inkar etme