Encamên lêgerînê
kirtkirtî rd 1. çentikli, kertikli 2. tırtıklı, tırtıllı
kirtkirtî bûn l/ngh 1. çentiklenmek 2. tırtıklı olmak
kirtkirtîbûn m 1. çentiklenme 2. tırtıklı olma