Encamên lêgerînê
kirkir bot/m Hint keneviri (Canabis sativa)
kirkirandin m kazma (derisini kazır gibi kaşıma)
l/gh kazmak (derisini kazır gibi kaşımak)
kirkirin m 1. kıtır kıtır öğütme 2. bir darbeden kesme, kökleme
kirkirîn (i) m kıkır kıkır gülme
l/ngh kıkır kıkır gülmek
l/ngh kazınmak (derisini kazır gibi kaşıma)
kirkirîn (ii) m kazınma (derisini kazır gibi kaşıma)
kirkirîtk ant/m kıkırdak
kirkirk ant/m 1. kemircik, kıkırdak 2. kıkırdak (sığır ve danada) 3. geğrek (yumuşak kaburga kemikleri)
kirkirk (ii) bot/m keten tohumu
kirkirka dûvçikê nd kemirdek
kirkirka guh sayvan
kirkirka nermik nd kıkırdak doku
kirkirka parsû kaburga kıkırdağı
kirkirka qemçikê nd kemirdek
kirkirka rûv kaşık kemiği kaynaşması
kirkirka troîdê troid eklemi
kirkirok (i) ant/m 1. yemek borusu 2. kıkırdak
kirkirok (ii) rd gevrek
kirkirokî rd kıkırdaklı, kıkırdağımsı
kirkirpok rd 1. gevrek * nanekî kirkirpok gevrek bir ekmek 2. kıtır (kuru ve gevşek)
kirkirpokbûn m gevreklik
kirkirpokî rd 1. gevrekçe 2. h kıtır kıtır * borekeke kirkirpokî kıtır kıtır bir börek
kirkirpokî bûn l/ngh gevremek
kirkirpokî kirin l/gh gevretmek
kirkirpokîbûn m gevreme
kirkirpokîkirin m gevretme
kirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kir kirin
kirkirik xurtxurtûk
kirkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kir
kirkirîn/dikirkire/bikirkire (dil) bijîn û daxwaz kirin
kirkirk xaşxaşk
(navdêr, nêr) beng, kinif, kindir, şedanok, qirkezank, kezank
kirkirkê filehan li ser serê (yekî) qelandin (biwêj) lê zilm û zor kirin. welehî malbata jina wî kirkirkê filehan li ser serê kemal qelandin.
kirkirok boriya ku xwarin tê re derbasî aşikê dibe
kirkirik n. kirkirik n.
kirkirk n. ana. kirtik, goçînek, gueçînek n.
kirkirok m. ana. kirtik, goçînek, gueçînek n.
m. bot. qencenîske m.
m. ana. zulzulike, qirqilançike, zuqlike, zuriqe, zuqluqe, qîlqançike m.
kirkirpo kîm. pixtokîye, pixtokênî m.
kirkirpok rd. pixtok
kirkirpokî bûn lng. . pixtok bîyene, pixtokîyene
kirkirpokî kirin lg. pixtok kerdene, pixtoknayene
kirkirpokîbûn m. pixtokbîyayis, pixtokîyayis n.
kirkirpokîkirin m. pixtokkerdis, pixtoknayis n.
kirkirage kerik, kirik, kerika guhî