Encamên lêgerînê
kirkit kirkit, hepo, hepik, bevşik, kerkît m
kirkît, hepo, hepik, bevşik, kerkît m
kirkak zo/m iri kafalı, alt karnı beyaz, sırtı yeşil bir kuş
kirkaş paldır küldür.
kirkir bot/m Hint keneviri (Canabis sativa)
kirkirandin m kazma (derisini kazır gibi kaşıma)
l/gh kazmak (derisini kazır gibi kaşımak)
kirkirin m 1. kıtır kıtır öğütme 2. bir darbeden kesme, kökleme
kirkirîn (i) m kıkır kıkır gülme
l/ngh kıkır kıkır gülmek
l/ngh kazınmak (derisini kazır gibi kaşıma)
kirkirîn (ii) m kazınma (derisini kazır gibi kaşıma)
kirkirîtk ant/m kıkırdak
kirkirk ant/m 1. kemircik, kıkırdak 2. kıkırdak (sığır ve danada) 3. geğrek (yumuşak kaburga kemikleri)
kirkirk (ii) bot/m keten tohumu
kirkirka dûvçikê nd kemirdek
kirkirka guh sayvan
kirkirka nermik nd kıkırdak doku
kirkirka parsû kaburga kıkırdağı
kirkirka qemçikê nd kemirdek
kirkirka rûv kaşık kemiği kaynaşması
kirkirka troîdê troid eklemi
kirkirok (i) ant/m 1. yemek borusu 2. kıkırdak
kirkirok (ii) rd gevrek
kirkirokî rd kıkırdaklı, kıkırdağımsı
kirkirpok rd 1. gevrek * nanekî kirkirpok gevrek bir ekmek 2. kıtır (kuru ve gevşek)
kirkirpokbûn m gevreklik
kirkirpokî rd 1. gevrekçe 2. h kıtır kıtır * borekeke kirkirpokî kıtır kıtır bir börek
kirkirpokî bûn l/ngh gevremek
kirkirpokî kirin l/gh gevretmek
kirkirpokîbûn m gevreme
kirkirpokîkirin m gevretme
kirkişandin m gerginleştirme
l/gh gerginleştirmek
kirkişîn m 1. gerginleşme 2. şişinme (şişme)
l/ngh 1. gerginleşmek 2. şişinmek (şişmek)
kirkisok rd kısık gözlü
kirkisokî rd kısık gözlüce
kirkisokî kirin l/gh kısmak (göz için; biraz kapamak)
kirkisokîkirin m kısmak (göz için; biraz kapama)
kirkît m kirkit (dokumacılıkta)
kirkitandî rd kemirik
kirkitandin m 1. kemirme 2. çatra patra konuşma, çat pat, çatapata
l/gh 1. kemirmek 2. çatra patra konuşmak, çat pat bilmek, çatapata konuşmak * ez hema hindik Tirkî dikirkitînim çat pat Türkçe biliyorum
kirkût m kükürt
kirkût vêxistin kükürt yakmak
kirkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kir kirin
kirkirik xurtxurtûk
kirkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kir
kirkirîn/dikirkire/bikirkire (dil) bijîn û daxwaz kirin
kirkirk xaşxaşk
(navdêr, nêr) beng, kinif, kindir, şedanok, qirkezank, kezank
kirkirkê filehan li ser serê (yekî) qelandin (biwêj) lê zilm û zor kirin. welehî malbata jina wî kirkirkê filehan li ser serê kemal qelandin.
kirkirok boriya ku xwarin tê re derbasî aşikê dibe
kirkit (navdêr, nêr) kirkut, kirkûk, şehik, hepo, kerkît, helac, kerkut, hepik, amûrê wek şeyekî ku di dema tevnkirina berrik û xalîçeyan de tê bikaranîn.
ji wêjeyê: Gava tevna çêkirina palas/ xaliyan datînin benê ku di navbera tevnê re derbas dikin bi vî şehî pêşve tînin û ew ben ê hanê cih lê xweş dibe palas pê saxlem dibe.
kirkitandin (lêker)kotin/koştin, arîtandin, kurisan­din, purisandin, kevaştin, kwîtin, revaştin, kojandin, kiritandin, merisandin. Tewîn: -kirkitîn-.
ji: kirkit +-andin
kirkûk (navdêr, nêr) kirkut, hepik, şehik, hepo, kerkît, helac, kerkut, kirkit, amûrê wek şeyekî ku di dema tevnkirina berrik û xalîçeyan de tê bikaranîn.
ji wêjeyê: Gava tevna çêkirina palas/ xaliyan datînin benê ku di navbera tevnê re derbas dikin bi vî şehî pêşve tînin û ew ben ê hanê cih lê xweş dibe palas pê saxlem dibe.
kirkût (navdêr, mê) şixat, bitik, derbik, ezwaz, kerkût, kifrît, kirkût, kukurt, newtik, niftik, pêtik, spîçke, zilûke, çixat, çixatik, şemçe, zilikên ku barût bi serikê wan ve heye û agir pê tên hilkirin, pakêta wan zilikan
kirkut (navdêr, nêr) hepik, kirkûk, şehik, hepo, kerkît, helac, kerkut, kirkit, amûrê wek şeyekî ku di dema tevnkirina berrik û xalîçeyan de tê bikaranîn.
ji wêjeyê: Gava tevna çêkirina palas/ xaliyan datînin benê ku di navbera tevnê re derbas dikin bi vî şehî pêşve tînin û ew ben ê hanê cih lê xweş dibe palas pê saxlem dibe.
kirk (Îskoç.), (Îng.), (leh.) dêr.
kirkman keşe an endamê dêra Îskoçî.
kirkyard goristan an hewşa dêrê.
kirkas birin lg. kas-kus berdene
kirkirik n. kirkirik n.
kirkirk n. ana. kirtik, goçînek, gueçînek n.
kirkirok m. ana. kirtik, goçînek, gueçînek n.
m. bot. qencenîske m.
m. ana. zulzulike, qirqilançike, zuqlike, zuriqe, zuqluqe, qîlqançike m.
kirkirpo kîm. pixtokîye, pixtokênî m.
kirkirpok rd. pixtok
kirkirpokî bûn lng. . pixtok bîyene, pixtokîyene
kirkirpokî kirin lg. pixtok kerdene, pixtoknayene
kirkirpokîbûn m. pixtokbîyayis, pixtokîyayis n.
kirkirpokîkirin m. pixtokkerdis, pixtoknayis n.
kirkisandin lg. wekerkesnayene, rabilnayene, wefirnayene, weqofnayene
m. wekerkesnayis, rabilnayis, wefirnayis, weqofnayis n.
kirkisîn lng. . wekerkesîyene, rabilîyene, wefirîyene, weqofiyene
m. wekerkesîyayis, rabilîyayis, wefirîyayis, weqofiyayis n.
kirkît m. kelkît, kerkît n.
kirkût m. kîm. kukird, kikurd, kerkud, kirkud n.
m. nifte, kibrîte, kivrîte, kirvîte m.
kirk deşt, nizmistan, nizmgeh, rastgeh
kirkewtû kurk, kurkbûyî
pûjber, kesa/ê ketiye hizir û pûnijina û kûr difikire
kirkirage kerik, kirik, kerika guhî