Encamên lêgerînê
kirin stû l/gh 1. üstüne yıkmak 2. üstüne (veya üzerine) atmak
kirin stûyê (yekî) 1) yüklemek (yükümlülük altına sokmak) * xwedîkirina zarokê kirin stûyê wê çocuğun bakımını ona yüklediler 2) (birinin) üstüne atmak, yıkmak, yüklemek (bir suçu birinin üstüne atmak) * sûc kirin stûyê wî suçu ona yüklediler * sûc dike stûyê min suçu bana yıkıyor 3) üzerine atmak (yapılmış kötü bir şeyi birine yüklemek) * sûc neke stûyê wê suçu onun üzerine atma
kirin stûyê xwe üstlenmek