Encamên lêgerînê
kirin navê 1) kapsamına alma (veya alınmak) 2) katmak (içine veya üstüne niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için eklemek) 3)argo (yek) boklamak
kirin navê (an jî dewrê) (birini) araya koymak (bir kimsenin aracılığına baş vurmak)
kirin navê (lêker) herimandin, lewitandin, hetikandin, xistin navê, kirin berê, dixebite, tevlî kirin, teva kirin, kirin tev, şidandin, dericandin.
ji: kirin +navê
kirin navê mîyan kerdene, mabeyn kerdene, orte fîstene, mabeyn vistene